Author Topic: [CT] PMUD Eforie  (Read 916 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Harry

  • Knight
  • Legend
  • *
  • Posts: 3.481
  • Karma: +446/-158
    • URBAN CONSTANTA
[CT] PMUD Eforie
« on: March 31, 2017, 01:26:06 PM »
Primaria orasului Eforie are in proiect implementarea planului de mobilitate urbana. Iata ce prevede acesta:Deși străzile sunt bine proiectate din punct de vedere al alinierii şi al accesibilității, din cauza parcărilor au devenit impracticabile. O analiză cu privire la introducerea sensurilor unice este mai mult decât necesară.

Reteaua de drumuri Eforie Nord:O astfel de măsură ar realiza fluenţa traficului şi ar crea posibilitatea de înfiinţare de noi locuri de parcare.

Reteaua de drumuri Eforie SudDrumul European 87 a devenit insuficient ca şi capacitate de preluare a fluxurilor de trafic în timpul sezonului estival. O posibilă lărgire este imposibilă, deci nu rămâne decât varianta implementării unui management de trafic adecvat. Acest lucru presupune semaforizarea trecerilor de pietoni și a intersecţiilor principale, respectiv funcţionarea în sistem de „undă verde”.

În perioada sezonului estival, legătura dintre Eforie Nord și Eforie Sud este foarte afectată deoarece traficul este deosebit de intens și durata de parcurgere a distanței dintre cele două zone este foarte mare. Practic, orașul este rupt în două părți. Posibilități de extindere a șoselei nu există. Zona de protecție a căii ferate este de neutilizat. Singura alternativă este de a utiliza drumul aflat în imediata vecinătate a șoselei, parcele identificate cu număr de cadastru 105944 și 105951. Acesta urmărește traseul pe toată lungimea sectorului îngust. Este o distanță de aproximativ 2 km. Un drum de 2 benzi (una pe sens) de 3 metri ar asigura această nevoie. În cazul în care lățimea drumului nu permite realizarea unui drum cu două benzi, se poate opta și pentru realizarea unui drum cu o singură bandă și alveole de refugiu, unde lățimea o permite. În plus, ar fi folosit pentru intervenții în situații de urgență (salvări, pompieri, alte tipuri intervenții). Acest drum nu trebuie folosit pentru tranzit, de aceea este necesar controlul accesului pe această secțiune. Controlul se efectuează prin utilizarea sistemelor cu barieră și citire automată de la distanță a cardurilor de acces. Se va asigura astfel și accesul pentru hotelurile din zonă. În cazul în care este posibilă obținerea unui teren suplimentar, se poate avea în vedere și înființarea unei piste de biciclete, cu o lățime de 2 metri, asigurând astfel două sensuri de circulație. Trebuie avută în vedere și o zonă de segregare fizică de minim 0,5 metri, separare între calea de rulare și pista de biciclete, pentru protecția bicicliștilor. Proiectul tehnic va detalia aceste aspecte. Tot din perspectiva siguranței rutiere, pe toată lungimea intervenției, șoseaua principală va fi echipată cu parapeți metalici de protecție.


Amenajarea străzilor este necesară atât pentru aducerea acestora la calitatea inițială (în urma diferitelor intervenții de instalare conducte sau reparații parțiale) cât și pentru îmbunătățirea anumitor funcțiuni (fluența traficului, capacitate mărită pentru parcare, lărgirea trotuarelor, zone pietonale cu dublu rol – pentru pietoni și vehicule de intervenție).
Cea mai potrivită soluție pentru a asigura funcțiunile de mai sus este de a introduce un sistem de sensuri unice. Acesta trebuie sa țină seamă de câteva condiții:
o nu trebuie să se transforme într-o alternativă la drumul de tranzit E87 în situațiile când acesta este foarte solicitat;
o trebuie să faciliteze circulația în interiorul orașului;
o să nu genereze călătorii suplimentare sau distanțe mari de parcurs pentru a ajunge la destinație;
o trebuie să fie clar și intuitiv.

Amenajarea străzilor se va face etapizat, în funcție de resursele financiare ale Primăriei, având prioritate acele străzi/bulevarde ce au finalizată echiparea infrastructurii edilitare (ex. b-dul Tudor Vladimirescu, str. Dorobanților și alte străzi afectate de lucrările de realizare a infrastructurii edilitare).
Totodată, prioritate în introducerea sensurilor unice o va avea zona estică din Eforie Nord, pentru reglementarea traficului în zona turistică cea mai aglomerată. Propunerile de sensuri unice se bazează pe înțelegerea traficului la nivel macro, conform structurii PMUD, în vederea implementării acestora fiind nevoie de un studiu de trafic realizat pe perioada sezonului estival și a unui proiect detaliat în acest sens.

Odată cu introducerea sistemului de sensuri unice se creează posibilitatea de a aloca spațiu pentru noi locuri de parcare. În funcție de lățimea străzii dar și de alte nevoi (lărgire trotuar, alocare de benzi pentru biciclete sau transport public etc.), parcările se pot organiza fie la bordură, fie în unghi. În proiectul tehnic acestea vor fi detaliate. Toate parcările vor avea un indicativ/cod pentru a fi identificate.

Sistemele de control acces auto sunt necesare pentru a controla secțiuni de drum, accese, sau pentru a proteja anumite zone cu densitate mare de populație. În funcție de destinație, dar și de amprenta urbană a zonei, se pot alege diverse tipuri. Sunt situații în care comanda și controlul se fac de la distață dintr-un dispecerat. În această situație, se recomandă utilizarea unui sistem de supraveghere video.
Aceste sisteme vor fi amplasate și în zonele propuse a deveni pietonale, fie cu regim permanent sau temporar.

O parcare supraterană, multietajată, care asigură un număr de aproximativ 600 de locuri de parcare. Fiind o parcare de tip park & ride, aceasta va fi utilată și cu un sistem de transport public care va asigura legătura cu principalele obiective de interes și în special accesul la faleză/plajă. Această parcare este foarte bine plasată, în vecinătatea Lacului Belona și deci în zona de centru a orașului Eforie. În plus, va fi și un nod de transport intermodal.

Sunt necesare și alte parcări de tip park & ride. Acestea nu vor fi etajate, vor fi amenajate la sol. Vor fi prevăzute la intrările în oraș din nordul și sudul orașului Eforie.
În cazul în care nu există un teren adecvat sau sunt stabilite anumite politici de încurajare a întreprinzătorilor pe plan local (noi locuri de muncă, creștere economică), amenajarea și administrarea parcării pot fi efectuate de o firmă privată, cu condiția să dețină terenul.

Având în vedere volumele foarte mari de trafic și de turiști, este necesar un sistem de management al parcărilor (optimizare și eforcement). Un astfel de sistem presupune:
 Zonificare tarifară;
 Codificare și identificare a locurilor de parcare;
 Sisteme electronice de plată și control;
 Aplicații software dedicate;
 Sisteme de monitorizare video;
 Microdispecerat.
Sistemul va permite administrarea locurilor de parcare pentru toate categoriile de utilizatori (permanenți-cetățenii orașului, rezidenți, turiști, vizitatori, alte categorii definite de administrator) și va pune la dispoziție un sistem modern și sigur de plată.

Pistele și benzile pentru bicicliști vor fi proiectate să funcționeze în cadrul unei rețele, astfel încât să se ofere șansa ca bicicleta să devină un mod de transport atractiv, sigur și util. Sunt avute în vedere următoarele categorii de utilizatori:
 Localnicii și turiștii care au anumite călătorii de efectuat și care dețin biciclete;
 Localnicii și turiștii care au anumite călătorii de efectuat și care doresc să închirieze biciclete;
 Turiștii și localnicii care vor să se plimbe.
Deplasarea trebuie să se facă în condiții de siguranță. Segregarea față de fluxurile de trafic este obligatorie. Vor fi asigurate facilități corespunzătoare (puncte de închiriere, pentru „parcat” dispozitive speciale de fixare sau chiar spații acoperite).
Finalmente, ținta este de realizare a unei piste de biciclete din nordul și până în sudul orașului, pe cât se poate de-a lungul falezei.

Pentru o localitate balneară zonele pietonale sunt o necesitate. Mersul pe jos, plimbările sunt cele mai dorite de oameni atunci când vor să se relaxeze și să se bucure de mediul din jur. Nu trebuie scăpat din vedere mersul pe jos ca mod de deplasare, mod de efectuare a unei călătorii într-un scop anume. Acestea asigură legături între diverse obiective importante. Zonele pietonale au fost gândite să asigure în primul rând protecție și atractivitate. Sunt zone pietonale care au mai multe funcțiuni (pietonal în mod obișnuit și rutier în situații de urgență). La aceste zone trebuie avută în vedere infrastructura.

Sistemul de tip bike & ride asigură facilităţi pentru cei care ajung cu bicicleta într-un interchange, de unde continuă călătoria cu transportul public, bicicletele fiind lăsate în acel interchange, sau îmbarcate în mijloacele de transport public (dacă este posibil). Facilităţile pentru biciclişti constau în:
 asigurarea de sisteme de fixare pentru biciclete;
 înfiinţarea de centre pentru închiriere sau reparare;
 facilităţi privind transportul bicicletelor în mijloacele de transport public.
Sistemul bike-sharing presupune utilizarea în comun a unei flote de biciclete aflate în diverse puncte. Practic, este un sistem de închiriat biciclete. Varianta cea mai utilizată este cea automată. Acest sistem prezintă avantajul de a deveni un mod de transport real într-un oraș ca Eforie, cu condiția ca punctele de închiriere să acopere o suprafață cât mai mare și rețeaua de piste de biciclete să fie accesibilă.

Proiectul asigură accesul persoanelor cu probleme locomotorii în zonele pietonale, dar și accesul la diferite obiective publice și private. În realizarea tuturor proiectelor propuse, se va avea în vedere posibilitatea realizării accesului de către persoanele cu mobilitate redusă. În acest sens, stațiile de autobuz, autobuzele, pasajele subterane, trecerile de pietoni, zonele pietonale etc. vor fi dimensionate astfel încât să permită accesul facil al persoanelor cu dizabilități (exemple: pavaje speciale, cu un profil diferit, în jurul trecerilor de pietoni și pe trotuare, de la punctele de transport în comun până la zonele cu atracții turistice; semafoare cu atenționare sonoră; parcări cu locuri pentru persoane cu mobilitate redusă conform legislației în vigoare).

Având în vedere capacitatea limitată a girațiilor aflate pe traseul Drumului European 87, cât și necesitatea asigurării accesului în condiții de siguranță pe anumite străzi și în anumite zone și pentru fluidizarea traficului, propunem semaforizarea sau crearea de sensuri giratorii în intersecțiile de mai sus. Simulările efectuate cu ajutorul produselor software au validat aceste soluții.

Introducerea Managementului de Trafic presupune realizarea unui dispecerat de trafic prin care să se monitorizeze intersecțiile semaforizate de la distanță și traficul din zona cu ajutorul camerelor de supraveghere specializate. Acest sistem permite optimizarea gestionării traficului folosind principiile managementului de trafic adaptiv, bazat pe senzori și asigurarea fluxului principal în „undă verde”. În același timp, sistemul efectuează și funcția de traffic enforcement pentru cei care nu respectă regulile de circulație.

Semaforizarea trecerilor de pietoni aflate pe drumul european E87 și pe teritoriul orașului Eforie permite corelarea cu intersecțiile semaforizate și traversarea unui număr mai mare de pietoni simultan și numai la cerere. Condiția este ca fluxurile de pietoni să fie ghidate corespunzător, astfel încât să nu existe forțări ale traversării în locuri nepermise. În toate zonele în care sunt organizate stații de transport public se impune amenajarea unei treceri de pietoni controlate.

În cazul în care nu este posibilă realizarea semaforizării trecerilor de pietoni la nivel de sistem integrat, se poate considera soluția alternativă de realizare a unor pasaje supraterane sau subterane pentru pietoni. Acestea vor fi dotate cu lifturi sau scări rulante și vor fi monitorizate video.

Organizarea transportului de marfă va avea în vedere următoarele:
 Evaluarea necesarului de locuri de parcare destinate aprovizionării;
 Amenajarea unor parcări speciale destinate staționării pe durata procesului de încărcare-descărcare;
 Stabilirea unui program de aprovizionare (5:00-7:00 dimineața);
 Realizarea unui sistem de indicatoare de orientare și informare cu privire la rute, locuri de staționare, tonaj și orele de acces;
 Un ghid privind acordarea de permise de acces în anumite zone și la anumite ore și taxe respectiv amenzi;
 Stabilirea regimului vehiculelor grele, altele decât cele pentru aprovizionare.

Stațiile amplasate pe drumul european E87 asiguă transferul pasagerilor pentru cursele județene, curse de tranzit. Se are în vedere modernizarea acestora în parteneriat cu operatorul și posesorii spațiilor puse la dispoziție. Astfel, aceste stații pot fi folosite și de transportul public intern, asigurând transferul de călători de la intern la extern.

Zonele de transfer intermodal sunt în principal cele din perimetrul gărilor aferente transportului feroviar, portului sau parcărilor de tip park & ride.
Acestea au diverse funcțiuni și pot asigura și o componentă economică.

În orașul Eforie nu există un sistem de transport public intern. De aceea, locuitorii și turiștii folosesc autovehiculul personal. Înființarea unui astfel de sistem ar reduce substanțial presiunea traficului și implicit ar reduce poluarea. Sistemul de transport public, odată proiectat (garaj, linii, stații, program de circulație, frecvențe, tipuri de vehicule, politici tarifare), poate fi externalizat. Sunt necesare 3 linii de transport, de aproximativ 4,5 km, 5,3 km și respectiv 10 kilometri.

Parametrii privind construirea garajului, amplasarea și amenajarea stațiilor de transport public și a capetelor de linie sunt stabiliți pe baza unui studiu de specialitate și avizați de Consiliul Local.

Achiziționarea de vehicule ecologice presupune achiziția unor vehicule electrice sau vehicule cu o motorizare și impact scăzut de mediu, respectiv Euro 6. În funcție de bugetul alocat și de sursele de finanțare, se va decide tipul de vehicul.

Numărul mare de turiști solicită intervenții multiple. Atât poliția locală cât și pompierii au nevoie de vehicule de mici dimensiuni, eficiente energetic.
Soluția este de a achiziționa autovehicule electrice sau hibrid.

Întroducerea unui sistem de ticketing în vehiculele destinate transportului public presupune instalarea de validatoare care să permită plata călătoriei cu carduri bancare de tip contactless. Acest mod de plată este foarte utilizat în marile orașe europene. Deoarece cei mai multi utilizatori vor fi turiști iar sejurul mediu este de câteva zile, soluția devine foarte atracivă.
O altă soluție complementară este cea de tip mobile ticketing. Cu ajutorul telefonului mobil, pe baza unei aplicații, se selectează titlul de transport și se contorizează direct pe card.

Introducerea unui sistem de ticketing cu carduri personalizate ar facilita diverse plăți cum ar fi: plata parcărilor, închirierea de biciclete, reduceri la comercianții afiliați sistemului etc.

Conform Master Planului General de Transport 2016, secțiunea de cale ferată Constața-Mangalia va intra în reabilitare și va fi electrificată. Cunoscând acest lucru, mai mulți operatori de transport public pe calea ferată și-au arătat interesul în a oferi un serviciu de transport modern, cu o frecvență bună de circulație și cu oprire în cele două stații ale orașului Eforie. În acest mod, se va realiza legătura dintre Eforie Nord și Eforie Sud și pe calea ferată. Pentru a asigura acest lucru, transportul public intern devine o necesitate.

Amenajarea accesului la gară pe sub pasajul DN este necesară pentru asigurarea legăturii cu gara și cu celelate zone de atracție turistică.
Acest acces se află în imediata apropiere a parcării supraterane. Un alt argument este dat de noul drum de acces ce va fi amenajat de-a lungul șoselei de legătură (DN) dintre Eforie Nord și Eforie Sud.

Cele mai importante zone ale Orașului Eforie, din punct de vedere al mobilității, sunt faleza, zonele de acces către mare, acestea fiind principalele zone de atracție. Sunt cele în care distribuie, ca destinație, zecile de mii de călătorii. De aceea, capacitatea de preluare din diversele moduri de transport trebuie să fie adecvată, sigură, eficientă și confortabilă.

Monitorizarea calității aerului este crucială în situația unui oraș atât de tranzitat precum Eforie. De asemenea, se pot urmări în acest fel efectele adoptării anumitor măsuri de trafic reflectate în îmbunătățirea calității aerului.

Amenajarea unui peron în stația Eforie Nord înspre Lacul Techirghiol care să faciliteze accesul din zona Băilor Reci pe sub E87.