Author Topic: Centuri rutiere  (Read 1222655 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

TibiV

 • Count
 • Legend
 • *
 • Posts: 8.097
 • Karma: +2744/-570
Re: Centuri rutiere
« Reply #4605 on: February 21, 2017, 08:28:39 PM »
Eran doar o gluma... :lol:

NGC

 • Count
 • Legend
 • *
 • Posts: 4.359
 • Karma: +2066/-34
Re: Centuri rutiere
« Reply #4606 on: February 22, 2017, 07:55:11 AM »
Ofertele pentru "REVIZUIRE STUDIU DE FEZABILITATE, REVIZUIRE PROIECT TEHNIC SI DTAC “VARIANTA DE OCOLIRE BÂRLAD”":

   850.000,00 RON fara TVA    Valoare estimata
1. ? RON fara TVA    Asocierea SC SEARCH CORPORATION SRL - SC BEST CONSULTING & DESIGN SRL
2. ? RON fara TVA    Asocierea SC TPF CPROJECT SRL - GENTISA PAYMA SL
3. ? RON fara TVA    Asocierea SC EUROCERAD INTERNATIONAL SRL - SC TOTAL ROAD SRL
National Geographic Channel

Hory1987

 • Knight
 • Hero
 • *
 • Posts: 513
 • Karma: +303/-57
Re: Centuri rutiere
« Reply #4607 on: February 22, 2017, 09:42:29 PM »
Situatia proiectelor de centuri si variante ocolitoare in luna FEBRUARIE 2017

Varianta de ocolire Brasov, Lot 1: Tronson I, DN1 - DN11, procent fizic realizat  99.00% (ianuarie 99.00%)

In data de 29.11.2016 a avut loc Receptia la Terminare a Lucrarilor. La data prezentei contractul se afla in Perioada de Notificare a Defectiunilor.

Varianta de ocolire Brasov, Lot 3: Tronson II, DN11 - DN13, procent fizic realizat 95.00% (ianuarie  95.00%)

Data estimata de finalizare Aprilie 2017. Motivul intarzierii: necesitatea exproprierii suplimentare ca urmare a adaptarii proiectului la situatia din teren. In data de 14.04.2016 a fost fost publicata in Monitorul Oficial - HOTARAREA Nr. 250 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privata situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrarii de utilitate publica de interes national „Varianta de ocolire a municipiului Brasov, Tronson II - DN 11-DN 13“, pe raza localitatilor Sanpetru si Brasov, din judetul Brasov
In data de 05.07.2016 a fost emisa decizia de expropieri suplimentare. in data de 13.07.2016 a fost emisa Autorizatia de Construire necesara pentru finalizarea executiei lucrarilor.

Varianta de ocolire Caracal, procent fizic realizat 92.00% (ianuarie 92.00%)

Contract executie lucrari semnat in data de 5 august 2014. Data de finalizare - Mai 2016 ca urmare a determinarii Inginerului. Avand in vedere ca Antreprenorul a fost instructat sa execute lucrari la sensurile giratorii care racordeaza varianta de ocolire Caracal la DN6, se estimeaza ca termenul
de finalizare a lucrarilor va fi prelungit pana in Mai 2017. Problema: Necesitatea exproprierii unor suprafete de teren suplimentare, pentru executia lucrarilor de relocare a utilitatilor electrice.
Masuri: Urmare transmiterii de catre Antreprenor a documentatiei de expropriere suplimenatare,va fi inaintata Directiei Suport in vederea demararii procedurii de emitere HG. Simultan vor fi purtate discutii in vederea obtinerii unor acorduri de uz si servitute de la proietarii terenurilor afectate pentru zonele critice ce nu permit continuarea lucrarilor sau deschiderea traficului (ex. giratoriul de la km 0+000, zonele unde nu este asigurat gabaritul).

Varianta de ocolire Mihailesti, procent fizic realizat  3.50% (ianuarie 3.50%)

In data de 21.04.2016 a fost semnat contractul de executie lucrari. In data de 06.06.2016 a fost desuspendat. Contractul de Servicii de Supervizare. In data de 26.07.2016 a fost emis Ordinul de Incepere a Contractului de Lucrari.
Probleme:
1) Obtinerea autorizatiei de demolare/desfiintare. Antreprenorul intampina dificultati la Primaria Orasului Mihailesti in ceea ce priveste obtinerea autorizatiei de demolare a imobilului apartinand domnului Fasui Dumitru.
2) Deversarea apelor pluviale de la km 0+900. Datorita colmatarii emisarului, precum si din cauza modificarii in plan a configuratiei drumului de exploatare existent, Solutia cu sant de beton nu mai poate fi aplicata.
3) Diferente intre exproprierile realizate si necesitatea actuala din teren. Dupa efectuarea studiului topografic de catre Antreprenor s au constatat neconcordante fata de situatia prezentata in cadrul PT astfel ca este necesara realizarea

Varianta de ocolire Carei, procent fizic realizat  88.00% (ianuarie 88.00%)

Data estimata de finalizare conform ultimei extensii de timp aprobate de Consultant Semestrul II 2016. Motivul intarzierii executiei l-a constituit necesitatea exproprierii suplimentare a suprafetelor identificate ca urmare a adaptarii proiectului la situatia din teren si necesitatea promovarii unei Hotarari de Guvern pentru exproprierea suplimentara cat si slaba mobilizare a Antreprenorului fapt pentru care CNADNR a inaintat notificare de revendicare catre Inginer. A fost aprobat HG-ul de exproprieri suplimentare in data de 28.03.2016. In data de 05.07.2016 a fost emisa Decizia
de expropriere. In data de 30.06.2016 Antreprenorul a transmis Notificarea de Reziliere a Contractului de Lucrari. Beneficiarul a contestat motivele invocate de catre Antreprenor pentru care acesta se considera indreptatit sa rezilieze contractul de lucrari. In data de 19.09.2016 Beneficiarul a solicitat Inginerului aplicarea prevederilor subclauzei 16.3 si sub-clauzei 16.4, respectiv efectuarea evaluarii lucrarilor executate si necertificate cat si cuantificarea posibilelor prejudicii aduse Beneficiarului de care Antreprenor. In data de 05.10.2016 Beneficiarul solicita Inginerului
instruirea Antreprenorului in vederea conservarii si punerii in siguranta a lucrarilor si efectuarea testelor privind conformitatea lucrarilor executate si receptionate de catre Benenficiar.

Modernizarea centurii rutiere a municipiului Bucuresti intre A1 - DN 7 si DN 2- A2:Sectiunea A1- DN 7, procent fizic realizat 57.00% (ianuarie 57.00%)

Data estimativa de receptie la terminarea lucrarilor - trimestrul II 2017. Au fost prelungite/reinnoite Autorizatiile de Construire aferente proiectului:
 - AC nr. 036/06.07.2015 a fost prelungita in data de 02.03.2016
 - AC nr. 036/07.10.2013 a fost reinnoita si s-a obtinut AC nr. 01/22.01.2016.;
 - AC nr.017/01.07.2016 privind lucrarile pe suprafete de teren suplimentare. A fost transmisa catre ISC instiintarea privind inceperea lucrarilor aferente acestei Autorizatii. A fost obtinuta incheierea de intabulare pentru suprefetele de teren din coridorul de expropriere aferent UAT Chiajna si UAT Chitila (km 64+038 - 64+215). Urmeaza a fi intabulate suprafetele de teren aferente coridorului de exproprierepe raza administrativa a UAT Dragomiresti si UAT Chitila (km 60+500 - 64+038).
A fost remobilizat Inginerul Search Corporation incepand cu data de 17.06.2016. Ordin de începere executie lucrari: 10.05.2013 (existent) si 10.10.2013 (largire la 4 benzi). Inginerul va stabili, cu exactitate, durata extinderii perioadei de executie in cadrul determinarii finale in baza careia se
vor face demersuri pentru incheierea unui act aditional la contractul de executie lucrari de prelungire a perioadei de executie lucrari.

Varianta de ocolire Sacueni, procent fizic realizat 53.01% (ianuarie 53.01 %)

Data estimata de finalizare conform ultimei extensii de timp 15.11.2015. In data de 21.05.2015 a fost transmisa Notificarea de reziliere a contractului de catre Antreprenor. In data de 19.06.2015 contractul de executie lucrari SEMNAT CU IDECON S.A.U. ZARAGOZA a fost reziliat de catre
Beneficiar ca urmare a intentiilor Antreprenorului din data de 21.08.2015.In prezent CNADNR SA pregateste documentatia pentru relicitarea lucrarilor ramase de executat, data estimata de lansare a procedurii semestrul IV 2016. In data de 04.11.2016 a fost lansata procedura de achizitie directa " Asistenta Tehnica pentru elaborare Proiect Tehnic de conservare / protejare lucrari executate pe Amplasamentul Variantei de ocolire Sacueni si Reactualizare Documentație de atribuire in vederea demararii procedurii de achizitie publica pentru contractul “Constructia Variantei de Ocolire Sacueni- Relicitare", urmand a se incheia contractul de prestari servicii in cel mai scurt timp.

Varianta de ocolire Tecuci, procent fizic realizat  15.30% (ianuarie 15.30%)

In data de 24.09.2013 a fost inaintata Instiintarea de Reziliere a Contractului de lucrari de catre Beneficiar ca urmare a slabei mobilizari a Antreprenorului SOCIEDADE DE CONSTRUCOES SOARES DA COSTA S.A. si a intarzierii in executie. Stadiul fizic al lucrarior executate la data rezilierii: 14,77%. Dupa lansarea procedurii de relicitare, Contractul pentru finalizarea lucrarilor a fost semnat in data de 11.05.2015. Data de incepere a lucrarilor 03.08.2015. In prezent au fost inaintate mai multe instructiuni de catre Inginer in vederea recuperarii intarzierilor acumulate la care Antreprenorul nu a dat curs.Intarzierea demararii lucrarilor are drept cauza s necesitatea realizarii unei expertize tehnice a lucrarilor executate, expertiza care nu a fost inca finalizata de
Antreprenor. In data de 06.06.2016 a fost inaintata Revendicarea Beneficiarului conform sub clauzei 8.7 "Penalitati de intarziere" pentru nerespectarea duratei de executie ofertata de catre Antreprenor. In data de 21.07.2016 a fost inaintata Revendicarea Antreprenorului pentru prelungirea Duratei de executie si costuri suplimentare. Ca urmare a analizarii revendicarii Antreprenorului, Inginerul a emis modul de solutionare prin care a acordat o extensie a duratei de executie cu 144 de zile, respectiv pana la data de 23.12.2016. Beneficiarul a aprobat extensia duratei de executie pana in data de 23.12.2016.

Varianta de ocolire Bacau, procent fizic realizat 0.90% (ianuarie 0.72 %)

Inginerul a notificat Antreprenorul cu privire la reluarea lucrarilor.Ordinul de Incepere al lucrarilor este 25.05.2016. In data de 06.05.2016 a avut loc Predarea Amplasamentului catre Antreprenor.
A fost efectuata inspectia completa a santierului si a suprafetelor pe care se vor executa lucrarile cu scopul de a identifica orice suprafete in care este posibil sa fie gasite fosile, monede, articole de valoare sau antichitati, structuri sau alte ramasite sau articole de interes geologic sau arheologic.
In acest sens, a fost realizat diagnosticul arheologic intruziv pentru identificarea siturilor arheologice pe intreg amplasamentul proiectului de infrastructură și delimitarea fizică a acestora. In prezent se lucreaza la descarcarea arheologica a celor 7 situri care au fost identificate pe amplasamentul viitoarei variante de ocolire. In vederea executiei si implicit a finalizarii lucrarilor este necesar a se realiza descarcarea arheologica si obtinerea certificatului de eliberare de sarcina arheologica.
Antreprenorul a realizat reteaua topografica si ridicarea terenului natural pentru cele trei obiecte.
In data de 13.07.2016 a fost aprobat de catre CNADNR S.A certificatul pentru plata Avansului.
Pe obiectul 1 au fost incepute lucrarile de foraje la piloti.

Varianta de ocolire Craiova Sud DN 6-DN 65, procent fizic realizat  98.00% (ianuarie 98.00 %)

Antreprenorul a finalizat lucrarile principale de lucrari de drum. In data de 06.12.2016 a avut loc Receptia Lucrarilor. Contractul este in Perioada de notificare a Defectiunilor.

Varianta de ocolire Stei, procent fizic realizat 0.00% (ianuarie 0.00 %)

Contract de lucrari semnat in data de 05.10.2016. In teremen de 15 zile de la data semnarii contractului Antreprenorul are obligatia de a constituii Scrisoarea Bancara de Buna Executie.
Beneficiarul a demarat procedura privind achizitionarea unui contract de servicii de supervizare. Beneficiarul a demarat procedurile de obtinere a Autorizatiei de Construire si a suprafetelor de teren necesare realizarii lucrarilor.

Varianta de ocolire Busteni Obiectiv 1 Busteni Sud km 0+000 - km 1+020, procent fizic realizat 0.00% (ianuarie 0.00 %)

In derulare procedura de achizitie publica pentru semnare contract de proiectare si executie lucrari

Varianta de ocolire Comarnic Obiectiv 1 km 0+000 - km 2+850, procent fizic realizat 0.00% (ianuarie 0.00 %)

In derulare procedura de achizitie publica pentru semnare contract de proiectare si executie lucrari

Fluidizarea traficului pe DN 1 intre km 8+100-17+100 si centura rutiera in zona de nord a municipiului Bucuresti - Obiect 7 [Completarea centurii rutiere a municipiului Bucuresti prin construirea sectorului cuprins intre DN 7-DN 1A (4benzi)], procent fizic realizat 76.00% (ianuarie 76.00 %)

In anul 2015, ca urmare a realizarii exproprierii terenurilor, au fost reluate lucrarile, pentru finalizarea bretelei nr.4, la strada Rozelor si pentru amenajarea sensului giratoriu de sub pasaj. Lucrarile au fost finalizate in cursul anului 2016 si urmeaza a fi demarate procedurile de Receptie la Terminarea Lucrarilor. La aceasta data, din totalul lucrarilor proiectate si contractate, au mai ramas neexecutate: lucrarile pentru realizarea drumurilor colectoare si cele pentru realizarea bazinelor de retentie/decantoare, din cauza lipsei terenurilor pe care aceste lucrari urmeaza sa fie amplasate si pentru care procedura de expropriere intarzie sa se finalizeze, precum si stratul de uzura (MAS) pe
breteaua nr.4, lucrare ce nu a fost inclusa in contractele AKtor si care va face obiectul unei noi achizitii.

Drum de centura in municipiul Oradea - etapa a II a, procent fizic realizat 100% (ianuarie 100%)

In curs de semnare PV de receptie la terminarea lucrarilor

Varianta de ocolire Slatina, procent fizic realizat 0.00% (ianuarie 0.00 %)

 Varianta noua de traseu a fost avizata in CTE-CNADNR (aviz 4523/28.01.2016)

Centura de ocolire Craiova - Varianta Sud DN 56-DN 55 - DN6, procent fizic realizat 0.00% (ianuarie 0.00%)

Contract reziliat cu Antreprenorul SC SCT SA in data de 3.02.2014, in data de 28.12.2015 s-a semnat cu Luka Way contractul de revizuire documentatie tehnica (Proiect Tehnic si Detalii de executie), Termenul estimat de finalizare a proiectului tehnic este fe 90 de zile de la ordinul de incepere (pana la data prezentei inca nu s-a emis ordinul de incepere)

Largire la 4 benzi Centura Bucuresti Sud intre km 23+600 - km 55+520, procent fizic realizat 0.00% (ianuarie 0.00%)

In prezent este in derulare contractul cu priectantul SC luca Way pentru revizuirea Studiului de fezabilitate, termen estimat semestrul I 2017

Centura municipiului Radauti, procent fizic realizat 0.00 % (ianuarie 0.00 %)

Fara ordin incepere executie lucrari, se analizeaza posibilitatea rezilierii contractului ca urmare a modificarilor aparute in normative fata de Proiectul Tehnic elaborat si aprobat in anul 2011

Varianta de ocolire Targu Mures, procent fizic realizat 25.74% (ianuarie 25.74%)

In data de 02.06.2015 a fost comunicata hotararea civila nr. 52, pronuntata de Curtea de Apel Targu Mures in Dosarul nr. 121/43/ 2015 prin care s-a dispus suspendarea executarii dispozitiilor art. 1,6 si 7 din HG nr. 378/2013 (suspendarea amplasamentului lucrarii). Drept urmare, in data de 15.06.2015, Inginerul a dispus Suspendarea Lucrarilor. Cauza a fost judecata in data de 18.02.2016 la Curtea de Apel Targu Mures. Prin Hotararea Curtii de Apel Targu Mures nr. 19/2016 din 18.02.2016 a fost respinsa cererea de suspendare formulată de reclamanţi până la soluţionarea definitivă a prezentei cauze. Prin Decizia nr. 19/2016, pronunţată în ședința publică din 18.02.2016 și comunicată în data de 07.04.2016 de către Curtea de Apel Târgu Mureş Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal în Dosarul nr. 257/43/ 2015 s-a respins cererea de suspendare formulată de reclamanți până la soluționarea definitivă a cauzei. Cu drept de recurs in 15 zile de la comunicare. Beneficiarul, in data de 29.04.2016 dispune ridicarea suspendarii lucrarilor si reluarea activitatii.

Modernizarea centurii rutiere a municipiului Bucuresti intre A1 - DN 7 si DN 2-A2:Sectiunea DN2 - A2, procent fizic realizat 7.00% (ianuarie 7.00 %)

Contractul semnat cu Asocierea Tehnologica Radion / SC Consitrans / SC Procons a fost reziliat in februarie 2015 din cauza slabei mobilizari a Antreprenorului. In data de 21.06.2016, a fost semnat contractul de servicii “Asistenta tehnica in vederea elaborarii documentatiei de atribuire pentru achizitia contractului de lucrari la centura Municipiului Bucuresti: sector DN2 (km 12+300) – A 2 (km 23+750)”. In data de 20.04.2016 a fost publicat in Monitorul Oficial HG. nr 304 pentru exproprierea suprafetelor de teren suplimentare coridorului de expropriere initial. In data de 02.06.2016, a fost emisa Decizia de expropriere nr. 441. Proiectul a primit acceptabilitate pentru finantare din POIM, urmeaza semnarea contractului de finantare si emiterea deciziei de finantare.

Varianta de ocolire Targu Jiu, procent fizic realizat 30.00% (ianuarie 30.00%)

Contract executie lucrari semnat in data de 20.11.2013. Motivul intarzierii in executie este cauzat de: mobilizarea deficitara a Antreprenorului, interferenta proiectului cu imobile (constructii), identificarea unor retele de utilitati suplimentare si a 7 situri arheologice, pe amplasamentul
lucrarii, obtinerea de catre un petent a unei Ordonante Presedintiale de suspendare a lucrarilor pe o parte din amplasament. A fost transmisa o revendicare interimara de prelungire durata contract.

Varianta de Ocolire Satu Mare, procent fizic realizat 0.00 % (ianuarie 0.00 %)

Contract de proiectare si executie semnat in data de 16.11.2015, Contract de supervizare semnat in data de 30.09.2016, HG 669/19.09.2016 schimbare sursa de finantare publicat in Monitorul Oficial nr 732/21/09/2016
« Last Edit: February 22, 2017, 10:24:11 PM by Hory1987 »

rizzuh

 • Executive
 • *****
 • Posts: 305
 • Karma: +76/-19
Re: Centuri rutiere
« Reply #4608 on: February 23, 2017, 08:45:48 AM »
Centura de ocolire Craiova - Varianta Sud DN 56-DN 55 - DN6, procent fizic realizat 0.00% (ianuarie 0.00%)

Contract reziliat cu Antreprenorul SC SCT SA in data de 3.02.2014, in data de 28.12.2015 s-a semnat cu Luka Way contractul de revizuire documentatie tehnica (Proiect Tehnic si Detalii de executie), Termenul estimat de finalizare a proiectului tehnic este fe 90 de zile de la ordinul de incepere (pana la data prezentei inca nu s-a emis ordinul de incepere)

A trecut un an de cand au semnat contractul si nu au emis ordinul de incepere, ce au facut tot anul 2016? E doar o revizuire de proiect pana la urma, in ritmul asta vor sta 5 ani de la semnarea contractului de contruire pana se incep efectiv lucrarile >:(

perfidus

 • Hero
 • *
 • Posts: 523
 • Karma: +149/-68
Re: Centuri rutiere
« Reply #4609 on: February 23, 2017, 09:00:18 AM »
Nu are finantare proiectul. Asa ca e tras pe dreapta pana la noi ordine.
Poate dupa ce se termina A12 sa revina in atentie, nu mai devreme de 2022.
Se mai aude si ca s-ar dori implicarea autoritatilor locale in derularea proiectelor de VO - fiind direct interesate de scoaterea traficului de tranzit din orase.
Autostrada Pitesti - Craiova (A12) e ingropata. Urmeaza Drumul Expres CrPit (DX12). Data limită evaluare oferte 18-19.01.2018, asta daca se rezolvă contestatiile !
Pe cand deblocarea contractului de revizuire SF pe restul ocolitoarei de sud a Craiovei (DN6-DN55-DN56)?

adiarc

 • Count
 • Legend
 • *
 • Posts: 3.749
 • Karma: +2471/-336
Re: Centuri rutiere
« Reply #4610 on: February 23, 2017, 07:12:31 PM »
zona conexiunii dintre Dn 15 (Tg.Mures-Reghin) si viitoarea centura a orasului Targu-Mures.Viitorul giratoriu din Ernei

momentan atat


NGC

 • Count
 • Legend
 • *
 • Posts: 4.359
 • Karma: +2066/-34
Re: Centuri rutiere
« Reply #4611 on: February 24, 2017, 04:13:50 PM »
@ciprebbe: S-a semnat pentru Alesd sau a fost doar o minciuna electorala? Cine a fost desemnat constructor?

Initial CONSINIT, dar sunt contestatii la CNSC pentru ca se incearca anularea licitatiei. Mai ai rabdare cateva saptamani.

Initial CNAIR a stabilit ca si castigator dupa reevaluarea ofertelor tot pe CONSINIT, dar apoi a anulat (sau mai bine zis incearca sa anuleze) licitatia, pe motiv ca nu au prelungit valabilitatea ofertei.

[...]

Sunt curios ce va zice CNSC si probabil mai tarziu si CAB.
Va tin la curent cu evolutia telenovelei.

CNSC a respins ambele contestatii. Se mai poate contesta la CAB.

Am uitat sa va spun ca s-a contestat la CAB.
National Geographic Channel

cristi767

 • Junior
 • **
 • Posts: 76
 • Karma: +29/-8
Re: Centuri rutiere
« Reply #4612 on: February 24, 2017, 05:07:26 PM »
Eu nu înțeleg aici. Cine a contestat?

NGC

 • Count
 • Legend
 • *
 • Posts: 4.359
 • Karma: +2066/-34
Re: Centuri rutiere
« Reply #4613 on: February 24, 2017, 05:14:24 PM »
La CNSC a contestat CONSINIT si CONSTRUCTORA SAN JOSE. Vezi aici pentru ca nu am pus tot acel mesaj.
La CAB deocamdata doar CONSINIT.
National Geographic Channel

ovicor

 • Executive
 • *****
 • Posts: 390
 • Karma: +123/-30
Re: Centuri rutiere
« Reply #4614 on: February 24, 2017, 05:32:23 PM »
     Dupa ce, acum cateva zile, presa locala anunta ca s-a incheiat si a fost predat SF-ul, azi CM Bistrita a aprobat construirea unui sens giratoriu pe VO Bistrita. Strazile convergente la el vor fi, pe langa VO(Drumul Cetatii), str. Tarpiului, str. drumul Tarpiului, str. Livezi. Costurile sunt estimate la 1 milion euro, incluzand relocarea de utilitati, inclusiv 17 LES de medie si joasa tensiune (majoritatea de 20 kv). Durata executiei este estimata la 9 luni.
     Aceasta investitie este foarte utila, la ora schimbului la Leoni , firma de cablaje auto, intra peste 50 de autobuze si microbuze (si tot atatea ies). Ele nu pot vira doar daca ceilalti opresc la o distanta considerabila. Aceasta firma, plus altele din zona atrag multe tiruri, cu aceleasi probleme la virare. Mai puneti traficul de tranzit, majoritatea greu, si realizati claxoanele si tonele de carne la adresa CNAIR. Eu deservesc mai multe statii de 110/20 kv, inclusiv cea din apropiere, de unde pleaca LES-urile mentionate, iar zgomotul claxoanelor devine infernal adesea. Plus imposibilitatea echipei de interventie rapida Electrica de-a se deplasa, in cazul unor avarii, dintr-o statie in alta, din cauza frecventelor blocaje in trafic.
     Acest giratoriu se va amenaja, in mare parte, acoperind canalul paralel cu VO.

NGC

 • Count
 • Legend
 • *
 • Posts: 4.359
 • Karma: +2066/-34
Re: Centuri rutiere
« Reply #4615 on: March 02, 2017, 09:17:43 PM »
A fost lansata astazi licitatia pentru "Servicii de de Elaborare SF+PT+DE+AT+ DTAC pentru obiectivul: „Varianta ocolitoare Giurgiu"".

Valoarea estimata:  2,924,999.50 RON fara TVA
Termen depunere oferte: 06.02.2017

Termen predare SF: 6 luni de la ordinul de incepere
Termen predare PT / DDE: 11 luni de la ordinul de incepere

Termenul pentru depunerea ofertelor s-a amanat din nou, de data aceasta pana in 23.02.2017.

Acum este 02.03.2017.

Iar acum este 13.03.2017, si a mai fost si 06.03.2017, dar nu am mai scris decat in sinteza.
National Geographic Channel

carutasul

 • Hero
 • *
 • Posts: 695
 • Karma: +221/-47
Re: Centuri rutiere
« Reply #4616 on: March 05, 2017, 02:42:28 PM »
Nu mi-a iesit grozav, dar pentru cei care au intrebat de configuratia intersectiei Centurii Caracal cu drumul judetean ("de Dăbuleni")


M-ar fi tentat să fac o plimbare pe teren dar.....


Cred că doamna mea a făcut o panoramă mai reusită a intersecţiei, o să negociez mai târziu să o uploadeze.
Tot dumneaei a incercat şi câteva poze la Centura Mihăileşti din mers, sa vedem dacă se vede ceva,  era cam aglomerat si n-am mai oprit (duminică, ce vreţi...) , oricum trebuie să mai dau o fugă zilele următoare că s-a topit zăpada şi parcă se văd ceva urme.

carutasul

 • Hero
 • *
 • Posts: 695
 • Karma: +221/-47
Re: Centuri rutiere
« Reply #4617 on: March 05, 2017, 10:01:06 PM »
Bun, deci ca sa fie mai clar, panorama:


La Mihăilesti, parcă se desluşeste ceva din mers

Si cel putin o structură sigur există:

ActiON_

 • Youngster
 • *
 • Posts: 28
 • Karma: +5/-3

dumbravaandrei

 • Hero
 • *
 • Posts: 901
 • Karma: +284/-104
Re: Centuri rutiere
« Reply #4619 on: March 06, 2017, 11:36:39 AM »
Pff... sper sa-l faca pe malul drept al Dresleucai ca altfel va fi bai.
Ideea e pe masa CJ de cel putin 8-9 ani. Insa pe partea vestica nu prea ii vad continuitatea. Ar trebui ca CJ-ul sa gandeasca toata centura si apoi sa scoata tronsoane. Pentru ca sincer sa fiu, nu par sa aiba o idee coerenta de varianta ocolitoare / centura.
Nadlac - Munchen - 8 ore, legal (900 Km) | Brasov - Nadlac - 6 ore, Ilegal (470 Km)
Satu Mare  - Munchen - 11 ore, legal (1100 Km) | Satu Mare - Iasi - 9 ore, Ilegal (500 km)
Brasov - Mangalia - 4,5 ore, legal (430 Km) | Brasov - Dorohoi - 7 ore, Ilegal (380 km)
Infrastructura, frati si surori!