Author Topic: Centuri rutiere  (Read 1222661 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Hory1987

 • Knight
 • Hero
 • *
 • Posts: 513
 • Karma: +303/-57
Re: Centuri rutiere
« Reply #4560 on: January 22, 2017, 02:22:47 PM »
Situatia proiectelor de centuri si variante ocolitoare in luna IANUARIE 2017

Varianta de ocolire Brasov, Lot 1: Tronson I, DN1 - DN11, procent fizic realizat  99.00% (decembrie 99.00%)

In data de 29.11.2016 a avut loc Receptia la Terminare a Lucrarilor. La data prezentei contractul se afla in Perioada de Notificare a Defectiunilor.

Varianta de ocolire Brasov, Lot 3: Tronson II, DN11 - DN13, procent fizic realizat 95.00% (decembrie  91.00%)

Data estimata de finalizare Aprilie 2017. Motivul intarzierii: necesitatea exproprierii suplimentare ca urmare a adaptarii proiectului la situatia din teren. In data de 14.04.2016 a fost fost publicata in Monitorul Oficial - HOTARAREA Nr. 250 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privata situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrarii de utilitate publica de interes national „Varianta de ocolire a municipiului Brasov, Tronson II - DN 11-DN 13“, pe raza localitatilor Sanpetru si Brasov, din judetul Brasov
In data de 05.07.2016 a fost emisa decizia de expropieri suplimentare. in data de 13.07.2016 a fost emisa Autorizatia de Construire necesara pentru finalizarea executiei lucrarilor.

Varianta de ocolire Caracal, procent fizic realizat 92.00% (decembrie 92.00%)

Contract executie lucrari semnat in data de 5 august 2014. Data de finalizare - Mai 2016 ca urmare a determinarii Inginerului. Avand in vedere ca Antreprenorul a fost instructat sa execute lucrari la sensurile giratorii care racordeaza varianta de ocolire Caracal la DN6, se estimeaza ca termenul
de finalizare a lucrarilor va fi prelungit pana in Mai 2017. Problema: Necesitatea exproprierii unor suprafete de teren suplimentare, pentru executia lucrarilor de relocare a utilitatilor electrice.
Masuri: Urmare transmiterii de catre Antreprenor a documentatiei de expropriere suplimenatare,va fi inaintata Directiei Suport in vederea demararii procedurii de emitere HG. Simultan vor fi purtate discutii in vederea obtinerii unor acorduri de uz si servitute de la proprietarii terenurilor afectate pentru zonele critice ce nu permit continuarea lucrarilor sau deschiderea traficului (ex. giratoriul de la km 0+000, zonele unde nu este asigurat gabaritul).

Varianta de ocolire Mihailesti, procent fizic realizat  3.50% (decembrie 3.60%)

In data de 21.04.2016 a fost semnat contractul de executie lucrari. In data de 06.06.2016 a fost desuspendat Contractul de Servicii de Supervizare. In data de 26.07.2016 a fost emis Ordinul de Incepere a Contractului de Lucrari.
Probleme:
1) Obtinerea autorizatiei de demolare/desfiintare
2) Deversarea apelor pluviale de la km 0+900. Datorita colmatarii emisarului, precum si din cauza modificarii in plan a configuratiei drumului de exploatare existent, Solutia cu sant de beton nu mai poate fi aplicata.
3) Diferente intre exproprierile realizate si necesitatea actuala din teren. Dupa efectuarea studiului topografic de catre Antreprenor, s-au constatat neconcordante fata de situatia prezentata in cadrul PT, astfel ca este necesara realizarea unor exproprieri suplimentare

Varianta de ocolire Carei, procent fizic realizat  88.00% (decembrie 88.00%)

Data estimata de finalizare conform ultimei extensii de timp aprobate de Consultant Semestrul II 2016. Motivul intarzierii executiei l-a constituit necesitatea exproprierii suplimentare a suprafetelor identificate ca urmare a adaptarii proiectului la situatia din teren si necesitatea promovarii unei Hotarari de Guvern pentru exproprierea suplimentara cat si slaba mobilizare a Antreprenorului fapt pentru care CNADNR a inaintat notificare de revendicare catre Inginer. A fost aprobat HG-ul de exproprieri suplimentare in data de 28.03.2016. In data de 05.07.2016 a fost emisa Decizia
de expropriere. In data de 30.06.2016 Antreprenorul a transmis Notificarea de Reziliere a Contractului de Lucrari. Beneficiarul a contestat motivele invocate de catre Antreprenor pentru care acesta se considera indreptatit sa rezilieze contractul de lucrari. In data de 19.09.2016 Beneficiarul a solicitat Inginerului aplicarea prevederilor subclauzei 16.3 si sub-clauzei 16.4, respectiv efectuarea evaluarii lucrarilor executate si necertificate cat si cuantificarea posibilelor prejudicii aduse Beneficiarului de care Antreprenor. In data de 05.10.2016 Beneficiarul solicita Inginerului
instruirea Antreprenorului in vederea conservarii si punerii in siguranta a lucrarilor si efectuarea testelor privind conformitatea lucrarilor executate si receptionate de catre Benenficiar.

Modernizarea centurii rutiere a municipiului Bucuresti intre A1 - DN 7 si DN 2- A2:Sectiunea A1- DN 7, procent fizic realizat 57.00% (decembrie 57.00%)

Data estimativa de receptie la terminarea lucrarilor - trimestrul II 2017. Au fost prelungite/reinnoite Autorizatiile de Construire aferente proiectului:
 - AC nr. 036/06.07.2015 a fost prelungita in data de 02.03.2016
 - AC nr. 036/07.10.2013 a fost reinnoita si s-a obtinut AC nr. 01/22.01.2016.;
 - AC nr.017/01.07.2016 privind lucrarile pe suprafete de teren suplimentare. A fost transmisa catre ISC instiintarea privind inceperea lucrarilor aferente acestei Autorizatii. A fost obtinuta incheierea de intabulare pentru suprefetele de teren din coridorul de expropriere aferent UAT Chiajna si UAT Chitila (km 64+038 - 64+215). Urmeaza a fi intabulate suprafetele de teren aferente coridorului de expropriere pe raza administrativa a UAT Dragomiresti si UAT Chitila (km 60+500 - 64+038).
A fost remobilizat Inginerul Search Corporation incepand cu data de 17.06.2016. Ordin de începere executie lucrari: 10.05.2013 (existent) si 10.10.2013 (largire la 4 benzi). Inginerul va stabili, cu exactitate, durata extinderii perioadei de executie in cadrul determinarii finale in baza careia se
vor face demersuri pentru incheierea unui act aditional la contractul de executie lucrari de prelungire a perioadei de executie lucrari.

Varianta de ocolire Sacueni, procent fizic realizat 53.01% (decembrie 53.01 %)

Data estimata de finalizare conform ultimei extensii de timp 15.11.2015. In data de 21.05.2015 a fost transmisa Notificarea de reziliere a contractului de catre Antreprenor. In data de 19.06.2015 contractul de executie lucrari SEMNAT CU IDECON S.A.U. ZARAGOZA a fost reziliat de catre
Beneficiar ca urmare a intentiilor Antreprenorului din data de 21.08.2015.In prezent CNADNR SA pregateste documentatia pentru relicitarea lucrarilor ramase de executat, data estimata de lansare a procedurii semestrul IV 2016. In data de 04.11.2016 a fost lansata procedura de achizitie directa " Asistenta Tehnica pentru elaborare Proiect Tehnic de conservare / protejare lucrari executate pe Amplasamentul Variantei de ocolire Sacueni si Reactualizare Documentație de atribuire in vederea demararii procedurii de achizitie publica pentru contractul “Constructia Variantei de Ocolire Sacueni- Relicitare", urmand a se incheia contractul de prestari servicii in cel mai scurt timp.

Varianta de ocolire Tecuci, procent fizic realizat  15.30% (decembrie 15.30%)

In data de 24.09.2013 a fost inaintata Instiintarea de Reziliere a Contractului de lucrari de catre Beneficiar ca urmare a slabei mobilizari a Antreprenorului SOCIEDADE DE CONSTRUCOES SOARES DA COSTA S.A. si a intarzierii in executie. Stadiul fizic al lucrarior executate la data rezilierii: 14,77%. Dupa lansarea procedurii de relicitare, Contractul pentru finalizarea lucrarilor a fost semnat in data de 11.05.2015. Data de incepere a lucrarilor 03.08.2015. In prezent au fost inaintate mai multe instructiuni de catre Inginer in vederea recuperarii intarzierilor acumulate la care Antreprenorul nu a dat curs. Intarzierea demararii lucrarilor are drept cauza necesitatea realizarii unei expertize tehnice a lucrarilor executate, expertiza care nu a fost inca finalizata de
Antreprenor. In data de 06.06.2016 a fost inaintata Revendicarea Beneficiarului conform sub clauzei 8.7 "Penalitati de intarziere"pentru nerespectarea duratei de executie ofertata de catre Antreprenor.
In data de 21.07.2016 a fost inaintata Revendicarea Antreprenorului pentru prelungirea Duratei de executie si costuri suplimentare. Ca urmare a analizarii revendicarii Antreprenorului, Inginerul a emis modul de solutionare prin care a acordat o extensie a duratei de executie cu 144 de zile, respectiv pana la data de 23.12.2016. Beneficiarul a aprobat extensia duratei de executie pana in data de 23.12.2016.

Varianta de ocolire Bacau, procent fizic realizat 0.72% (decembrie 0.04 %)

Inginerul a notificat Antreprenorul cu privire la reluarea lucrarilor.Ordinul de Incepere al lucrarilor este 25.05.2016. In data de 06.05.2016 a avut loc Predarea Amplasamentului catre Antreprenor.
A fost efectuata inspectia completa a santierului si a suprafetelor pe care se vor executa lucrarile cu scopul de a identifica orice suprafete in care este posibil sa fie gasite fosile, monede, articole de valoare sau antichitati, structuri sau alte ramasite sau articole de interes geologic sau arheologic.
In acest sens, a fost realizat diagnosticul arheologic intruziv pentru identificarea siturilor arheologice pe intreg amplasamentul proiectului de infrastructură și delimitarea fizică a acestora.
In prezent se lucreaza la descarcarea arheologica a celor 7 situri care au fost identificate pe amplasamentul viitoarei variante de ocolire. In vederea executiei si implicit a finalizarii lucrarilor este necesar a se realiza descarcarea arheologica si obtinerea certificatului de eliberare de sarcina arheologica. Antreprenorul a realizat reteaua topografica si ridicarea terenului natural pentru cele trei obiecte. In data de 13.07.2016 a fost aprobat de catre CNADNR S.A certificatul pentru plata Avansului. Pe obiectul 1 au fost incepute lucrarile de foraje la piloti.

Varianta de ocolire Craiova Sud DN 6-DN 65, procent fizic realizat  98.00% (decembrie 98.00 %)

Antreprenorul a finalizat lucrarile principale de lucrari de drum. In data de 06.12.2016 a avut loc Receptia Lucrarilor. Contractul este in Perioada de notificare a Defectiunilor.

Varianta de ocolire Stei, procent fizic realizat 0.00% (decembrie 0.00 %)

Contract de lucrari semnat in data de 05.10.2016. In teremen de 15 zile de la data semnarii contractului Antreprenorul are obligatia de a constituii Scrisoarea Bancara de Buna Executie.
Beneficiarul a demarat procedura privind achizitionarea unui contract de servicii de supervizare. Beneficiarul a demarat procedurile de obtinere a Autorizatiei de Construire si a suprafetelor de teren necesare realizarii lucrarilor.

Varianta de ocolire Busteni Obiectiv 1 Busteni Sud km 0+000 - km 1+020, procent fizic realizat 0.00% (decembrie 0.00 %)

In derulare procedura de achizitie publica pentru semnare contract de proiectare si executie lucrari

Varianta de ocolire Comarnic Obiectiv 1 km 0+000 - km 2+850, procent fizic realizat 0.00% (decembrie 0.00 %)

In derulare procedura de achizitie publica pentru semnare contract de proiectare si executie lucrari

Fluidizarea traficului pe DN 1 intre km 8+100-17+100 si centura rutiera in zona de nord a municipiului Bucuresti - Obiect 7 [Completarea centurii rutiere a municipiului Bucuresti prin construirea sectorului cuprins intre DN 7-DN 1A (4benzi)], procent fizic realizat 76.00% (decembrie 76.00 %)

In anul 2015, ca urmare a realizarii exproprierii terenurilor, au fost reluate lucrarile, pentru finalizarea bretelei nr.4, la strada Rozelor si pentru amenajarea sensului giratoriu de sub pasaj. Lucrarile au fost finalizate in cursul anului 2016 si urmeaza a fi demarate procedurile de Receptie la Terminarea Lucrarilor. La aceasta data, din totalul lucrarilor proiectate si contractate, au mai ramas neexecutate: lucrarile pentru realizarea drumurilor colectoare si cele pentru realizarea bazinelor de retentie/decantoare, din cauza lipsei terenurilor pe care aceste lucrari urmeaza sa fie amplasate si pentru care procedura de expropriere intarzie sa se finalizeze, precum si stratul de uzura (MAS) pe
breteaua nr.4, lucrare ce nu a fost inclusa in contractele AKtor si care va face obiectul unei noi achizitii.

Drum de centura in municipiul Oradea - etapa a II a, , procent fizic realizat 100% (decembrie 100%)

In curs de semnare PV de receptie la terminarea lucrarilor

Varianta de ocolire Slatina, procent fizic realizat 0.00% (decembrie 0.00 %)

Varianta noua de traseu a fost avizata in CTE-CNADNR (aviz 4523/28.01.2016)

Centura de ocolire Craiova - Varianta Sud DN 56-DN 55 - DN6, procent fizic realizat 0.00% (decembrie 0.00%)

Contract reziliat cu Antreprenorul SC SCT SA in data de 3.02.2014, in data de 28.12.2015 s-a semnat cu Luka Way contractul de revizuire documentatie tehnica (Proiect Tehnic si Detalii de executie), Termenul estimat de finalizare a proiectului tehnic este fe 90 de zile de la ordinul de incepere (pana la data prezentei inca nu s-a emis ordinul de incepere)

Largire la 4 benzi Centura Bucuresti Sud intre km 23+600 - km 55+520, procent fizic realizat 0.00% (decembrie 0.00%)

In prezent este in derulare contractul cu priectantul SC luca Way pentru revizuirea Studiului de fezabilitate, termen estimat semestrul I 2017

Centura municipiului Radauti, procent fizic realizat 0.00 % (decembrie 0.00 %)

Fara ordin incepere executie lucrari, se analizeaza posibilitatea rezilierii contractului ca urmare a modificarilor aparute in normative fata de Proiectul Tehnic elaborat si aprobat in anul 2011

Varianta de ocolire Targu Mures, procent fizic realizat 25.74% (decembrie 24.34%)

In data de 02.06.2015 a fost comunicata hotararea civila nr. 52, pronuntata de Curtea de Apel Targu Mures in Dosarul nr. 121/43/ 2015 prin care s-a dispus suspendarea executarii dispozitiilor art. 1,6 si 7 din HG nr. 378/2013 (suspendarea amplasamentului lucrarii). Drept urmare, in data de 15.06.2015, Inginerul a dispus Suspendarea Lucrarilor. Cauza a fost judecata in data de 18.02.2016 la Curtea de Apel Targu Mures. Prin Hotararea Curtii de Apel Targu Mures nr. 19/2016 din 18.02.2016 a fost respinsa cererea de suspendare formulată de reclamanţi până la
soluţionarea definitivă a prezentei cauze. Prin Decizia nr. 19/2016, pronunţată în ședința publică din 18.02.2016 și comunicată în data de 07.04.2016 de către Curtea de Apel Târgu Mureş Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal în Dosarul nr. 257/43/ 2015 s-a respins cererea de suspendare formulată de reclamanți până la soluționarea definitivă a cauzei. Cu drept de recurs in 15 zile de la comunicare. Beneficiarul, in data de 29.04.2016 dispune ridicarea suspendarii lucrarilor si reluarea activitatii.

Modernizarea centurii rutiere a municipiului Bucuresti intre A1 - DN 7 si DN 2-A2:Sectiunea DN2 - A2, procent fizic realizat 7.00% (decembrie 7.00 %)

Contractul semnat cu Asocierea Tehnologica Radion / SC Consitrans / SC Procons a fost reziliat in februarie 2015 din cauza slabei mobilizari a Antreprenorului. In data de 21.06.2016, a fost semnat contractul de servicii “Asistenta tehnica in vederea elaborarii documentatiei de atribuire pentru achizitia contractului de lucrari la centura Municipiului Bucuresti: sector DN2 (km 12+300) – A 2 (km 23+750)”. In data de 20.04.2016 a fost publicat in Monitorul Oficial HG. nr 304 pentru exproprierea suprafetelor de teren suplimentare coridorului de expropriere initial. In data de 02.06.2016, a fost emisa Decizia de expropriere nr. 441. Proiectul a primit acceptabilitate pentru finantare din POIM, urmeaza semnarea contractului de finantare si emiterea deciziei de finantare.

Varianta de ocolire Suceava, a "disparut" din STADIUL PROIECTELOR IN DEREULARE

Varianta de ocolire Targu Jiu, procent fizic realizat 30.00% (decembrie 28.50%)

Contract executie lucrari semnat in data de 20.11.2013. Motivul intarzierii in executie este cauzat de: mobilizarea deficitara a Antreprenorului, interferenta proiectului cu imobile (constructii), identificarea unor retele de utilitati suplimentare si a 7 situri arheologice, pe amplasamentul
lucrarii, obtinerea de catre un petent a unei Ordonante Presedintiale de suspendare a lucrarilor pe o parte din amplasament. A fost transmisa o revendicare interimara de prelungire durata contract.

Varianta de Ocolire Satu Mare, procent fizic realizat 0.00 % (decembrie 0.00 %)

Contract de proiectare si executie semnat in data de 16.11.2015, Contract de supervizare semnat in data de 30.09.2016, HG 669/19.09.2016 schimbare sursa de finantare publicat in Monitorul Oficial nr 732/21/09/2016
« Last Edit: January 22, 2017, 07:03:06 PM by Hory1987 »

JohannDB

 • Executive
 • *****
 • Posts: 388
 • Karma: +306/-44
Re: Centuri rutiere
« Reply #4561 on: January 22, 2017, 11:15:04 PM »
Citat din ”SITUAȚIA PROIECTELOR DE CENTURI ȘI VARIANTE OCOLITOARE în luna Ianuarie 2017”.......expusă de colegul nostru ”Hory1987”.
  La ”Varianta de Ocolire Brașov”...Lot 1 : Tronson I, DN 1 - DN 11, eu văd că este realizat 100 % (din decembrie 2016) și este sub trafic, fără restricții  (și dacă mă gândesc bine, dacă nu cumva a fost dat traficului prin noiembrie 2016-aici pot fi contrazis).
  Lotul 3: Tronson II, DN 11 - DN 13 deși este dat realizat 95 %, el este sub trafic 100 %.... Acei 5 % lipsă poate sunt cele două parcări, care la această oră nu sunt definitivate (se mai lucrează la interiopare, azi 22.01.2017) și ”poate” pasajul suprateran al DJ 103 (Calea Sânpetru) peste centură de la ”Rompetrol” care pasaj, încă, nu este gata). Centura este sub trafic cap - coadă pe toate benzile ale ambelor sensuri.
  Este o diferență între situația scriptică și cea ”de facto”. La Brașov. Azi 22.01.2017.
 

dumbravaandrei

 • Hero
 • *
 • Posts: 901
 • Karma: +284/-104
Re: Centuri rutiere
« Reply #4562 on: January 23, 2017, 08:28:07 AM »
JohannDB
Lot 1: Mai lipsesc semnalizari rutiere, cateva marcaje rezonatoare si din cate stiu si cateva panouri anti-orbire. E corect stadiul. Iar prin giratia de pe DN11 se circula, dar mai sunt lucrari de executat.

Lot 2: Eu as merge chiar spre un 90%. Da, pasajul la sanpetru (DJ 103) mai este mult de lucru. Deasemeni acolo in zona nici bretelele nu sunt complete, iar casa cu probleme inca este in picioare si nu se poate face santul pentru evacuarea apei de bretea. In capatul spre DN13 mai sunt retusuri de facut. Iarasi semnalizarea nu e completa si mai e de munca si la partea aceasta.
Nu prea vad diferente decat poate pe parte de executie financiara dar acolo daca nu ma insel stadiul platilor este mai avansat decat cel al lucrarilor.
Nadlac - Munchen - 8 ore, legal (900 Km) | Brasov - Nadlac - 6 ore, Ilegal (470 Km)
Satu Mare  - Munchen - 11 ore, legal (1100 Km) | Satu Mare - Iasi - 9 ore, Ilegal (500 km)
Brasov - Mangalia - 4,5 ore, legal (430 Km) | Brasov - Dorohoi - 7 ore, Ilegal (380 km)
Infrastructura, frati si surori!

Cuneo

 • Officer
 • ***
 • Posts: 162
 • Karma: +58/-27
Re: Centuri rutiere
« Reply #4563 on: January 23, 2017, 02:40:12 PM »
Vom circula pe centura sud a Timisoarei doar din 2020

Perspectivele de a se deschide centura sud de ocolire a Timişoarei sunt mai îndepărtate decât se estima iniţial. Şeful Direcţiei de Drumuri şi Poduri Timişoara speră că vom putea circula pe acest drum undeva la începutul lui 2020.
Întârzierea demarării licitaţiilor legate de documentaţia aferentă continuării lucrărilor la centura de ocolire a Timişoarei a dus perspectivele ca acest drum să fie deschis circulaţiei doar în 2020, spune Horaţiu Simion, directorul Direcţiei de Drumuri şi Poduri Timişoara. El a vorbit de două proiecte prioritare pentru instituţia pe care o reprezintă. Dacă despre centură nu putem deocamdată vorbi decât prin 2020, momentan va trebui să ne mulţumim cu cei 15 kilometri noi de autostradă între Traian Vuia şi Margina.

„Au început demersurile pentru deschiderea celor 15 kilometri de autostradă, de la Traian Vuia la Margina. Aşa cum a declarat şi domnul ministru, se vor pune în funcţiune undeva în luna februarie”, a declarat Horaţiu Simion la Radio Timişoara.

Totuşi, cel mai important proiect, unul care teoretic va fi gestionat la nivel local, de DRDP Timişoara, este cel al centurii de ocolire sud a Timişoarei. Din păcate, faţă de estimările oficiale, acest proiect este deja întârziat, iar orizontul de finalizare a lucrărilor a fost, de asemenea, decalat, mai spune Horaţiu.

„Punctul numărul 2 în activitatea noastră este centura sud Timişoara. Este pe SEAP (n.r. – Sistemul Electronic de Achiziţii Publice), este deja anunţată procedura de achiziţie, în luna mai vom avea depunerea de oferte. Să sperăm că clarificările, tot ce e de făcut, nu vor întârzia procedurile şi urmează ca, astfel, în luna aprilie să avem depunerea de oferte pentru studiul de fezabilitate în vederea executării şi stabilirii detaliilor pentru executarea centurii. Urmează ca următoarele trei luni să fie alocate pentru încredinţarea lucrării, până în iulie. După care, estimăm noi, un termen de maxim nouă luni de zile pentru întocmirea documentaţiei şi obţinerea tuturor avizelor. Asta în varianta cea mai pesimistă, după care urmează licitaţia, sper să se simplifice procedurile şi după aceea să începem execuţia. Deci, undeva în 2018 sper să avem utilajele în drum, iar undeva în prima jumătate a anului 2020, aşa cum discutam deja, să avem centura funcţională. Sfârşitul lui 2019 era termenul optimist, discuţia era că undeva în luna noiembrie ni se aprobă scoaterea la licitaţie, faţă de noiembrie avem o întârziere de cinci luni pe vechea procedură”, a mai declarat Simion în cadrul emisiunii radiofonice.

Şeful DRDP Timişoara a mai declarat că speră la o simplificare a procedurilor birocratice legate de acordarea şi derularea contractelor, astfel încât să se poată porni construcţia efectivă în timp util.
http://www.tion.ro/vom-circula-pe-centura-sud-a-timisoarei-doar-din-2020/1769855

nenea_hartia

 • Duke
 • Legend
 • *
 • Posts: 1.505
 • Karma: +450/-24
Re: Centuri rutiere
« Reply #4564 on: January 24, 2017, 08:25:22 PM »
^Tot Simion e acolo? :(

strainu

 • Officer
 • ***
 • Posts: 129
 • Karma: +23/-7
Re: Centuri rutiere
« Reply #4565 on: January 25, 2017, 07:31:20 PM »
Situatia proiectelor de centuri si variante ocolitoare in luna IANUARIE 2017

Varianta de ocolire Brasov, Lot 3: Tronson II, DN11 - DN13, procent fizic realizat 95.00% (decembrie  91.00%)

Data estimata de finalizare Aprilie 2017. Motivul intarzierii: necesitatea exproprierii suplimentare ca urmare a adaptarii proiectului la situatia din teren. In data de 14.04.2016 a fost fost publicata in Monitorul Oficial - HOTARAREA Nr. 250 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privata situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrarii de utilitate publica de interes national „Varianta de ocolire a municipiului Brasov, Tronson II - DN 11-DN 13“, pe raza localitatilor Sanpetru si Brasov, din judetul Brasov
In data de 05.07.2016 a fost emisa decizia de expropieri suplimentare. in data de 13.07.2016 a fost emisa Autorizatia de Construire necesara pentru finalizarea executiei lucrarilor.


Ce mai e de făcut aici? De circulat se circulă bine-mersi pe 2 benzi

dumbravaandrei

 • Hero
 • *
 • Posts: 901
 • Karma: +284/-104
Re: Centuri rutiere
« Reply #4566 on: January 25, 2017, 10:17:13 PM »
Lot 2: Eu as merge chiar spre un 90%.
Am zis mai sus ce lipseste... una e circulatia, cu totul altceva e stadiul proiectului :)
Nadlac - Munchen - 8 ore, legal (900 Km) | Brasov - Nadlac - 6 ore, Ilegal (470 Km)
Satu Mare  - Munchen - 11 ore, legal (1100 Km) | Satu Mare - Iasi - 9 ore, Ilegal (500 km)
Brasov - Mangalia - 4,5 ore, legal (430 Km) | Brasov - Dorohoi - 7 ore, Ilegal (380 km)
Infrastructura, frati si surori!

NGC

 • Count
 • Legend
 • *
 • Posts: 4.359
 • Karma: +2066/-34
Re: Centuri rutiere
« Reply #4567 on: January 25, 2017, 10:18:32 PM »
@ciprebbe: S-a semnat pentru Alesd sau a fost doar o minciuna electorala? Cine a fost desemnat constructor?

Initial CONSINIT, dar sunt contestatii la CNSC pentru ca se incearca anularea licitatiei. Mai ai rabdare cateva saptamani.

Initial CNAIR a stabilit ca si castigator dupa reevaluarea ofertelor tot pe CONSINIT, dar apoi a anulat (sau mai bine zis incearca sa anuleze) licitatia, pe motiv ca nu au prelungit valabilitatea ofertei.

Mai intai Stan si Bran cu CNAIR. :lol:Iata ce zice CONSINIT.Dar oare ce sustinea CNAIR in raspunsul de anul trecut? ;)
Oare Pinocchio lucreaza la CNAIR? :lol:Pe de alta parte, a contestat si firma CONSTRUCTORA SAN JOSE, a carei oferta a fost declarata admisibila, dar s-a situat pe locul 2.

Iata si una dintre obiectiile lor, in care este vorba despre CONSINIT.O alta obiectie a fost faptul ca CNAIR nu i-a desemnat pe ei castigatori (locul 2) (in urma descalificarii CONSINIT pe motivul neprelungirii valabilitatii ofertei) si ca au anulat (sau incearca sa anuleze, dupa cum am spus si mai sus) licitatia.

Sunt curios ce va zice CNSC si probabil mai tarziu si CAB.
Va tin la curent cu evolutia telenovelei.
National Geographic Channel

idna

 • Youngster
 • *
 • Posts: 9
 • Karma: +3/-3

alesd

 • Youngster
 • *
 • Posts: 6
 • Karma: +6/-1
Re: Centuri rutiere
« Reply #4569 on: January 26, 2017, 11:14:46 AM »
Multumesc pentru raspunsurile anterioare.

Mai intai Stan si Bran cu CNAIR. :lol:Si acum fac anularea anularii anularii? :lol: :lol: :lol:

perfidus

 • Hero
 • *
 • Posts: 523
 • Karma: +149/-68
Re: Centuri rutiere
« Reply #4570 on: January 26, 2017, 03:17:38 PM »
http://www.gds.ro/Local/2017-01-26/centura-craiova-sud-rezistat-doar-o-luna/
Titlu cu metehne gazetărești. Lucrarea este receptionata insa se gaseste in perioada de notificare defectiuni.
La ce mai au de remediat se va adauga acum si colmatarea fisurilor, daca timpul va permite.
Daca nu se grabesc, vor trebui apoi sa rascheteze tot stratul de uzura fisurat de pe axul drumului.
Acum SECOL au de lucru la centura Caracal, sunt foarte in urma cu graficul de executie si au avansat un nou termen in primavara, dupa ce termenul din luna noiembrie 2016 a fost depasit.
Autostrada Pitesti - Craiova (A12) e ingropata. Urmeaza Drumul Expres CrPit (DX12). Data limită evaluare oferte 18-19.01.2018, asta daca se rezolvă contestatiile !
Pe cand deblocarea contractului de revizuire SF pe restul ocolitoarei de sud a Craiovei (DN6-DN55-DN56)?

vancouver

 • Count
 • Legend
 • *
 • Posts: 1.985
 • Karma: +2127/-1010
Re: Centuri rutiere
« Reply #4571 on: January 26, 2017, 08:50:20 PM »
Centura Craiova Sud:

:lol: :lol: ce ziaristi dobitoci... fisuri longitudinale. Ale naibii fisuri, fix pe centru, urmand exact axul drumului. :bash:

Oameni, daca apare o fisura reala in corpul drumului (adica o deplasare a unei parti a drumului), aceea nu urmareste o linie anume, se duce cum ii dicteaza presiunile care o cauzeaza. Ce vedem in poze este rostul dintre asfaltari si probabil discutam de o fisura adanca de max. 5 mm. Intr-adevar, daca vrem ca asfaltul sa reziste 10-15 ani, e bine sa se umple cu bitum acel rost. In general o data pe an ar trebui cautate toate fisurile superficiale si "sigilate" cu bitum, pentru a nu patrunde apa pe timp de iarna, care apoi ingheata si produce adevaratele probleme.
Prioritatea zero: A1 Sibiu - Pitesti. Prioritate zero virgula zero: A0 centura Bucuresti. Importante: A7 Ploiesti - Bacau; A13 Sibiu - Brasov; A3 Cluj - Oradea; A3 Ploiesti - Brasov; A12 Pitesti - Craiova. Toate NUMAI SI NUMAI cu fonduri europene (mix de fonduri).

alexandru_m

 • Officer
 • ***
 • Posts: 106
 • Karma: +65/-25
Re: Centuri rutiere
« Reply #4572 on: January 29, 2017, 11:18:17 AM »
Ma uitam pe Sinteza Licitatii si am observat ca mai era un termen pe 25.01.2017 pentru "Modernizarea si reabilitarea drumului de centura al Municipiului Targoviste –executie de lucrari – (inclusiv amenajarea terenului si amenajari pentru protectia mediului si organizarea de santier) PT revizuit II"

Mai este de actualitate sau au anulat'o?

NGC

 • Count
 • Legend
 • *
 • Posts: 4.359
 • Karma: +2066/-34
Re: Centuri rutiere
« Reply #4573 on: January 30, 2017, 11:55:38 AM »
Nu este amanata si s-au deschis deja ofertele, dar nu am apucat sa actualizez.
Oricum, acea licitatie NU este derulata de CNAIR. Este o licitatie derulata de primaria Targoviste.
National Geographic Channel

NGC

 • Count
 • Legend
 • *
 • Posts: 4.359
 • Karma: +2066/-34
Re: Centuri rutiere
« Reply #4574 on: January 30, 2017, 12:51:40 PM »
Ofertele pentru "Modernizarea si reabilitarea drumului de centura al Municipiului Targoviste –executie de lucrari – (inclusiv amenajarea terenului si amenajari pentru protectia mediului si organizarea de santier) PT revizuit II":

   55.361.131,06 RON fara TVA    Valoare estimata
1. 51.446.466,04 RON fara TVA    SC EUROCONSTRUCT TRADING 98 SRL
2. 53.149.071,23 RON fara TVA    Asocierea SC TELOR INVEST SRL - RICCIARDELLO CONSTRUZIONI SRL - SC PETROCONSTRUCT GROUP SRL - SC LEODRUMIT CONSTRUCT SRL
3. 53.219.526,08 RON fara TVA    Asocierea SC TRAMECO SA - SC CONTRANSCOM CONSTRUCTII BENTA SRL - SC SELINA SRL - SC CONREP SA
4. 65.517.857,97 RON fara TVA    SC PORR CONSTRUCT SRL
5. ? RON fara TVA    Asocierea SC CONI SRL - SC METABET CF SA
6. ? RON fara TVA    Asocierea SC DANUBE TOTAL GRUP SRL - SC TERRA GAZ CONSTRUCT SRL - SC TE.VIA SRL
7. ? RON fara TVA    Asocierea SC G&M ROAD BUILDING ENGINEERING SRL - SC ZEUS SA - SC GECOR PROD CONSTRUCT 94 SRL - SC PRODCUS SRL
« Last Edit: July 25, 2017, 11:19:30 PM by NGC »
National Geographic Channel