Author Topic: Fonduri europene  (Read 66768 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

marisRO

 • Senior
 • ****
 • Posts: 264
 • Karma: +82/-16
Re: Fonduri europene
« Reply #285 on: May 08, 2017, 08:07:23 PM »
Absorbtia pe 2007-2013: 90-91 la suta. Transporturile, domeniul la care Romania a fost cea mai slaba din UE

In perioada de programare trecuta, 2007-2013, Romania a avut o rata de absorbtie de numai 77% in programul de Transport, cea mai mica din UE pe acest domeniu.

"Am avut o discutie cu ministrul Transporturilor, pentru ca transprtul este slabiciunea pe care noi am avut-o in ultimii zece ani, este tara care a incheat cu cel mai scazut procent in domeniul transporturilor, am primit doar 77% facturi, pentru suma totala alocata, deci pentru perioada 2007-2013 din pacate vom avea 1 miliard de euro pierderi doar din transporturi" - a mai afirmat oficialul de la Bruxelles.

Potrivit acestuia, in cei 10 ani de la aderera la UE, Romania a reusit sa construiasca 300 km de autostrada, tot atat cat a reusit si Croatia, in numai 3 ani de la aderarea acestei tari. De mentionat ca Romania are atat suprafata cat si populatia de mai bine de 4 ori mai mari de cat ale Croatiei.

Sursa: http://www.hotnews.ro/stiri-esential-21754259-corina-cretu-aflam-jumatatea-exercitiului-financiar-2014-2020-dar-avem-absorbtie-zero-suta.htm

bridge

 • Ambassador
 • *
 • Posts: 404
 • Karma: +305/-71
Re: Fonduri europene
« Reply #286 on: June 27, 2017, 08:27:52 AM »
Romania atrage doar 0.4% din cele 2.7 miliarde cu care UE finanteaza proiectele de transport.
Studii.. studii!!

nirolf

 • Executive
 • *****
 • Posts: 387
 • Karma: +97/-48
Re: Fonduri europene
« Reply #287 on: June 27, 2017, 11:55:47 AM »
Bugetul reintra pe deficit in luna mai. Dezechilibrul dintre venituri si cheltuieli a crescut de aproape 3 ori in primele 5 luni din 2017 fata de aceeasi perioada a anului trecut

Quote
Sumele de la Uniunea Europeana in contul platilor efectuate sunt in suma de 4,6 miliarde lei, din care 4,2 miliarde lei reprezinta sume aferente proiectelor din domeniul agriculturii.

TibiV

 • Knight
 • Legend
 • *
 • Posts: 7.730
 • Karma: +2651/-556
Re: Fonduri europene
« Reply #288 on: July 18, 2017, 07:11:31 PM »
https://ec.europa.eu/romania/news/20171807_bei_cofinantare_proiecte_infrastructura_de_transport_subventii_europene_ro

Quote
România: BEI cofinanțează proiecte de infrastructură de transport cu subvenții europene
 
Banca Europeană de Investiții (BEI) acordă un împrumut de un miliard de euro pentru cofinanțarea proiectelor prioritare de infrastructură de transport cu Fonduri Structurale și de Investiții (EFSI) în valoare totală de 6,8 miliarde de euro. Aceste proiecte urmează să fie implementate pe întreg teritoriul României în perioada de programare UE 2014-2020.

Fondurile BEI vor acoperi contribuția bugetului de stat care cofinanțează investițiile prioritare în domeniul transportului în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 (POIM). Locația proiectelor va varia, dar majoritatea va fi implementată în regiunile mai puțin dezvoltate din România și / sau pe axele prioritare TEN-T. Investițiile vor beneficia de subvenții europene și se vor concentra pe promovarea transportului sustenabil și pe eliminarea blocajelor din infrastructurile cheie din rețea. Se va pune accent și pe dezvoltarea sistemelor de transport multiple și pe reducerea impactului nociv al transportului asupra mediului înconjurător.

Andrew McDowell, vicepreședinte al Băncii Europene de Investiții, a afirmat: „Împrumutul BEI va sprijini investițiile strategice de infrastructură de transport care sunt importante pentru creșterea mobilității, siguranței și interconectivității în România și pentru consolidarea competitivității țării. Acest proiect reprezintă un bun exemplu al cooperării BEI cu economia românească, căreia BEI îi oferă servicii de finanțare și consultanță accesibile pe termen lung, accelerând absorbția granturilor UE și stimulând creșterea și ocuparea forței de muncă și îmbunătățirea vieții cotidiene a cetățenilor.”

Comisarul european pentru politica regională, Corina Crețu, a declarat: „Dezvoltarea rețelei strategice de transport din România va fi benefică comerțului și turismului și va alimenta direct economia reală, dar, la fel de important este și impactul pozitiv al conexiunilor mai rapide, drumurilor mai sigure și sistemelor de transport mai sustenabile în viața de zi cu zi a cetățenilor, de aceea mă bucur că fondurile politicii de coeziune și resursele BEI sunt reunite pentru a asigura o conectivitate mai bună în România.”

Pentru Ionuț Misa, Ministrul Finanțelor Publice: „Acest nou împrumut este dovada bunei colaborări dintre România și BEI, având ca scop încurajarea investițiilor în România, punerea în practică a Master Planului general de transport convenit cu Comisia Europeană și creșterea absorbției subvențiilor UE pentru perioada de programare 2014-2020. Acordat în condiții financiare favorabile și pe termen lung, acest tip de facilitate reprezintă un sprijin suplimentar acordat efortului Guvernului român de a crea sau menține locuri de muncă, de a reduce disparitățile sociale între diferite zone și de a asigura bunăstarea populației într-un mediu benefic, toate conducând la o creștere durabilă a economiei. România a beneficiat deja de alte patru facilități similare: două facilități legate de perioada anterioară de programare UE, în valoare de 1,3 miliarde de euro, și alte două pentru perioada de programare curentă, în valoare de 660 milioane de euro, care acoperă proiectele de mediu din cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare, Programul Operațional Competitivitate și Programul Operațional Capital Uman.”

Finanțarea BEI se acordă sub forma unui împrumut pentru programe structurale (SPL), care permite atât finanțarea proiectelor mari de infrastructură, cât și a unor scheme mai mici, care, din cauza dimensiunilor lor limitate, nu ar putea beneficia de finanțare directă de către BEI.

Inițiativa de asistență tehnică JASPERS (asistență comună pentru sprijinirea proiectelor în regiunile europene - furnizată în comun de BEI și Comisia Europeană) a contribuit la pregătirea unor strategii de dezvoltare pe termen lung care stau la baza selectării proiectelor care urmează a fi implementate cu fonduri din acest împrumut, verificând astfel și asigurând calitatea consistentă a proiectelor care urmează a fi efectuate.


marisRO

 • Senior
 • ****
 • Posts: 264
 • Karma: +82/-16
Re: Fonduri europene
« Reply #289 on: August 04, 2017, 03:16:22 PM »
Oare pe cand primele decontari????

Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene anunta vineri  ca s-a finalizat procesul de acreditare pentru autoritatile care gestioneaza marile programe prin care Romania poate atrage fonduri europene, dupa mai bine de 3 ani si 7 luni de la incceperea perioadei de programare 2014-2020.

Ultimele autoritati de management acreditate sunt cele pentru:

Programul Operational Infrastructura Mare (POIM),
Programul Operational Competitivitate (POC),
Programul Operational Regional 2014-2020 (POR),
Programul Operational Capital Uman (POCU).

Sursa:http://economie.hotnews.ro/stiri-eurofonduri-21938667-guvernul-anunta-acreditarea-tuturor-autoritatilor-romnesti-pentru-accesarea-fondurilor-2014-2020-dupa-3-ani-7-luni-nceperea-perioadei-programare.htm

NGC

 • Count
 • Legend
 • *
 • Posts: 4.160
 • Karma: +2014/-33
Re: Fonduri europene
« Reply #290 on: August 27, 2017, 01:41:38 PM »
MT a publicat pentru consultare "Proiectul de ORDONANŢA GUVERNULUI privind reglementarea unor măsuri în domeniul fondurilor europene nerambursabile".

http://mt.gov.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/1667-og22082017dgoit

Quote
Articol unic. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 746 din 6 octombrie 2015, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 9, litera o) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„o) sumele pentru finanţarea contravalorii taxei pe valoarea adăugată neeligibile plătite, aferente cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul proiectelor finanţate din fonduri europene, pentru operatorii regionali de apă definiţi în baza art.2 lit.h) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi pentru autorităţi ale administraţiei publice locale, care implementează proiecte finanţate prin Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020 în domeniul gestionării deşeurilor şi modernizării sistemelor de termoficare şi în domeniul transporturilor, precum şi pentru regiile autonome aeroportuare cu specific deosebit stabilite conform art.1 alin.(1) din Hotărârea Guvernului nr.398/1997 privind trecerea unor regii autonome aeroportuare de sub autoritatea Ministerului Transporturilor sub autoritatea consiliilor judeţene.”

2. La articolul 12, alineatul (4)  se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(4) Prin excepție de la prevederile alin. (1), în cadrul  Programului POIM - domeniul transport, se autorizează Autoritatea de management POIM să încheie contracte/decizii a căror valoare poate determina depășirea sumelor alocate în euro la nivel de alocare din POIM aferentă domeniului transport, din Fondul european de dezvoltare regională/Fondul de coeziune şi cofinanțare de la bugetul de stat, în limita a 50% din valoarea acestei alocări şi cofinanțării de la bugetul de stat aferente acesteia şi cu încadrare în creditele de angajament aprobate anual cu această destinație prin legile bugetare.”
National Geographic Channel

Ionut

 • Monarch
 • Legend
 • *
 • Posts: 12.923
 • Karma: +2665/-581
Re: Fonduri europene
« Reply #291 on: September 08, 2017, 08:59:44 AM »
Cretu: Romania este tara care a pierdut cei mai multi bani europeni din transporturi, in 2007-2013

"In perioada 2007-2016, 90% absorbtie inseamna ca se vor pierde cu siguranta cam 1,7 miliarde euro, cei mai multi de la infrastructura. Romania a fost tara care a pierdut cei mai multi bani din transporturi in 2007-2013. In rest s-au facut 300 kilometri de autostrada, 2.400 kilometri de drumuri judetene reabilitati, 51.000 de locuri de munca create, din care 14.000 in intreprinderi mici si mijlocii, 2.000 in proiecte cercetare dezvoltare, 2.700 de IMM-uri au primit sprijin direct, iar in infrastructura sociala si educationala, 2.500 de scoli si inspectorate scolare conectate la Internet, 100 de ambulatorii si spitale au fost reabilitate si 230 de centre sociale au fost realizate", a spus Corina Cretu, potrivit Agerpres.

Hotnews
Stadiu la zi: Autostrăzi (A) | Drumuri Expres (DX) | Deschideri: A10 lot 3 (27 noiembrie?) | A10 lot 4 (speram in decembrie)
Exploatare: 747,95 km A și 0 km DX | Contractați: 187,271 km A și 0 km DX | Licitație lucrări: 159,465 km A și 121,115 km DX

Ionut

 • Monarch
 • Legend
 • *
 • Posts: 12.923
 • Karma: +2665/-581
Re: Fonduri europene
« Reply #292 on: October 11, 2017, 07:03:53 AM »
Proiecte de peste 5,5 miliarde de euro lansate prin Programul Operaţional Regional

Un număr de 38 de apeluri de proiecte, în valoare de peste 5,5 miliarde de euro, au fost lansate în cursul celor doi ani de la aprobarea Programului Operaţional Regional (POR) şi au fost semnate contracte de finanţare de un miliard de euro, informează, marţi, Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene (MDRAPFE).

"Acum avem o rată importantă de contractare, o creştere semnificativă înregistrată în perioada verii şi primele plăţi procesate - o primă dovadă tangibilă a progresului fizic înregistrat în implementarea proiectelor din fonduri europene în România. Etapa de absorbţie zero s-a terminat, intrând, în sfârşit, în etapa de implementare. Vă felicit pentru că v-aţi respectat promisiunea de a încheia procesul de acreditare a autorităţilor de management până la sfârşitul lunii august şi sunt deosebit de încântat să observ progresele făcute faţă de toamna trecută', a spus Carsten Rasmussen.

Capital
Stadiu la zi: Autostrăzi (A) | Drumuri Expres (DX) | Deschideri: A10 lot 3 (27 noiembrie?) | A10 lot 4 (speram in decembrie)
Exploatare: 747,95 km A și 0 km DX | Contractați: 187,271 km A și 0 km DX | Licitație lucrări: 159,465 km A și 121,115 km DX