Author Topic: Fonduri europene  (Read 71698 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

marisRO

 • Senior
 • ****
 • Posts: 280
 • Karma: +87/-17
Re: Fonduri europene
« Reply #285 on: May 08, 2017, 08:07:23 PM »
Absorbtia pe 2007-2013: 90-91 la suta. Transporturile, domeniul la care Romania a fost cea mai slaba din UE

In perioada de programare trecuta, 2007-2013, Romania a avut o rata de absorbtie de numai 77% in programul de Transport, cea mai mica din UE pe acest domeniu.

"Am avut o discutie cu ministrul Transporturilor, pentru ca transprtul este slabiciunea pe care noi am avut-o in ultimii zece ani, este tara care a incheat cu cel mai scazut procent in domeniul transporturilor, am primit doar 77% facturi, pentru suma totala alocata, deci pentru perioada 2007-2013 din pacate vom avea 1 miliard de euro pierderi doar din transporturi" - a mai afirmat oficialul de la Bruxelles.

Potrivit acestuia, in cei 10 ani de la aderera la UE, Romania a reusit sa construiasca 300 km de autostrada, tot atat cat a reusit si Croatia, in numai 3 ani de la aderarea acestei tari. De mentionat ca Romania are atat suprafata cat si populatia de mai bine de 4 ori mai mari de cat ale Croatiei.

Sursa: http://www.hotnews.ro/stiri-esential-21754259-corina-cretu-aflam-jumatatea-exercitiului-financiar-2014-2020-dar-avem-absorbtie-zero-suta.htm

bridge

 • Knight
 • Ambassador
 • *
 • Posts: 406
 • Karma: +307/-72
Re: Fonduri europene
« Reply #286 on: June 27, 2017, 08:27:52 AM »
Romania atrage doar 0.4% din cele 2.7 miliarde cu care UE finanteaza proiectele de transport.
Studii.. studii!!

nirolf

 • Ambassador
 • *
 • Posts: 400
 • Karma: +98/-48
Re: Fonduri europene
« Reply #287 on: June 27, 2017, 11:55:47 AM »
Bugetul reintra pe deficit in luna mai. Dezechilibrul dintre venituri si cheltuieli a crescut de aproape 3 ori in primele 5 luni din 2017 fata de aceeasi perioada a anului trecut

Quote
Sumele de la Uniunea Europeana in contul platilor efectuate sunt in suma de 4,6 miliarde lei, din care 4,2 miliarde lei reprezinta sume aferente proiectelor din domeniul agriculturii.

TibiV

 • Count
 • Legend
 • *
 • Posts: 8.095
 • Karma: +2743/-570
Re: Fonduri europene
« Reply #288 on: July 18, 2017, 07:11:31 PM »
https://ec.europa.eu/romania/news/20171807_bei_cofinantare_proiecte_infrastructura_de_transport_subventii_europene_ro

Quote
România: BEI cofinanțează proiecte de infrastructură de transport cu subvenții europene
 
Banca Europeană de Investiții (BEI) acordă un împrumut de un miliard de euro pentru cofinanțarea proiectelor prioritare de infrastructură de transport cu Fonduri Structurale și de Investiții (EFSI) în valoare totală de 6,8 miliarde de euro. Aceste proiecte urmează să fie implementate pe întreg teritoriul României în perioada de programare UE 2014-2020.

Fondurile BEI vor acoperi contribuția bugetului de stat care cofinanțează investițiile prioritare în domeniul transportului în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 (POIM). Locația proiectelor va varia, dar majoritatea va fi implementată în regiunile mai puțin dezvoltate din România și / sau pe axele prioritare TEN-T. Investițiile vor beneficia de subvenții europene și se vor concentra pe promovarea transportului sustenabil și pe eliminarea blocajelor din infrastructurile cheie din rețea. Se va pune accent și pe dezvoltarea sistemelor de transport multiple și pe reducerea impactului nociv al transportului asupra mediului înconjurător.

Andrew McDowell, vicepreședinte al Băncii Europene de Investiții, a afirmat: „Împrumutul BEI va sprijini investițiile strategice de infrastructură de transport care sunt importante pentru creșterea mobilității, siguranței și interconectivității în România și pentru consolidarea competitivității țării. Acest proiect reprezintă un bun exemplu al cooperării BEI cu economia românească, căreia BEI îi oferă servicii de finanțare și consultanță accesibile pe termen lung, accelerând absorbția granturilor UE și stimulând creșterea și ocuparea forței de muncă și îmbunătățirea vieții cotidiene a cetățenilor.”

Comisarul european pentru politica regională, Corina Crețu, a declarat: „Dezvoltarea rețelei strategice de transport din România va fi benefică comerțului și turismului și va alimenta direct economia reală, dar, la fel de important este și impactul pozitiv al conexiunilor mai rapide, drumurilor mai sigure și sistemelor de transport mai sustenabile în viața de zi cu zi a cetățenilor, de aceea mă bucur că fondurile politicii de coeziune și resursele BEI sunt reunite pentru a asigura o conectivitate mai bună în România.”

Pentru Ionuț Misa, Ministrul Finanțelor Publice: „Acest nou împrumut este dovada bunei colaborări dintre România și BEI, având ca scop încurajarea investițiilor în România, punerea în practică a Master Planului general de transport convenit cu Comisia Europeană și creșterea absorbției subvențiilor UE pentru perioada de programare 2014-2020. Acordat în condiții financiare favorabile și pe termen lung, acest tip de facilitate reprezintă un sprijin suplimentar acordat efortului Guvernului român de a crea sau menține locuri de muncă, de a reduce disparitățile sociale între diferite zone și de a asigura bunăstarea populației într-un mediu benefic, toate conducând la o creștere durabilă a economiei. România a beneficiat deja de alte patru facilități similare: două facilități legate de perioada anterioară de programare UE, în valoare de 1,3 miliarde de euro, și alte două pentru perioada de programare curentă, în valoare de 660 milioane de euro, care acoperă proiectele de mediu din cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare, Programul Operațional Competitivitate și Programul Operațional Capital Uman.”

Finanțarea BEI se acordă sub forma unui împrumut pentru programe structurale (SPL), care permite atât finanțarea proiectelor mari de infrastructură, cât și a unor scheme mai mici, care, din cauza dimensiunilor lor limitate, nu ar putea beneficia de finanțare directă de către BEI.

Inițiativa de asistență tehnică JASPERS (asistență comună pentru sprijinirea proiectelor în regiunile europene - furnizată în comun de BEI și Comisia Europeană) a contribuit la pregătirea unor strategii de dezvoltare pe termen lung care stau la baza selectării proiectelor care urmează a fi implementate cu fonduri din acest împrumut, verificând astfel și asigurând calitatea consistentă a proiectelor care urmează a fi efectuate.


marisRO

 • Senior
 • ****
 • Posts: 280
 • Karma: +87/-17
Re: Fonduri europene
« Reply #289 on: August 04, 2017, 03:16:22 PM »
Oare pe cand primele decontari????

Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene anunta vineri  ca s-a finalizat procesul de acreditare pentru autoritatile care gestioneaza marile programe prin care Romania poate atrage fonduri europene, dupa mai bine de 3 ani si 7 luni de la incceperea perioadei de programare 2014-2020.

Ultimele autoritati de management acreditate sunt cele pentru:

Programul Operational Infrastructura Mare (POIM),
Programul Operational Competitivitate (POC),
Programul Operational Regional 2014-2020 (POR),
Programul Operational Capital Uman (POCU).

Sursa:http://economie.hotnews.ro/stiri-eurofonduri-21938667-guvernul-anunta-acreditarea-tuturor-autoritatilor-romnesti-pentru-accesarea-fondurilor-2014-2020-dupa-3-ani-7-luni-nceperea-perioadei-programare.htm

NGC

 • Count
 • Legend
 • *
 • Posts: 4.359
 • Karma: +2066/-34
Re: Fonduri europene
« Reply #290 on: August 27, 2017, 01:41:38 PM »
MT a publicat pentru consultare "Proiectul de ORDONANŢA GUVERNULUI privind reglementarea unor măsuri în domeniul fondurilor europene nerambursabile".

http://mt.gov.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/1667-og22082017dgoit

Quote
Articol unic. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 746 din 6 octombrie 2015, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 9, litera o) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„o) sumele pentru finanţarea contravalorii taxei pe valoarea adăugată neeligibile plătite, aferente cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul proiectelor finanţate din fonduri europene, pentru operatorii regionali de apă definiţi în baza art.2 lit.h) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi pentru autorităţi ale administraţiei publice locale, care implementează proiecte finanţate prin Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020 în domeniul gestionării deşeurilor şi modernizării sistemelor de termoficare şi în domeniul transporturilor, precum şi pentru regiile autonome aeroportuare cu specific deosebit stabilite conform art.1 alin.(1) din Hotărârea Guvernului nr.398/1997 privind trecerea unor regii autonome aeroportuare de sub autoritatea Ministerului Transporturilor sub autoritatea consiliilor judeţene.”

2. La articolul 12, alineatul (4)  se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(4) Prin excepție de la prevederile alin. (1), în cadrul  Programului POIM - domeniul transport, se autorizează Autoritatea de management POIM să încheie contracte/decizii a căror valoare poate determina depășirea sumelor alocate în euro la nivel de alocare din POIM aferentă domeniului transport, din Fondul european de dezvoltare regională/Fondul de coeziune şi cofinanțare de la bugetul de stat, în limita a 50% din valoarea acestei alocări şi cofinanțării de la bugetul de stat aferente acesteia şi cu încadrare în creditele de angajament aprobate anual cu această destinație prin legile bugetare.”
National Geographic Channel

Ionut

 • Monarch
 • Legend
 • *
 • Posts: 14.024
 • Karma: +2954/-588
Re: Fonduri europene
« Reply #291 on: September 08, 2017, 08:59:44 AM »
Cretu: Romania este tara care a pierdut cei mai multi bani europeni din transporturi, in 2007-2013

"In perioada 2007-2016, 90% absorbtie inseamna ca se vor pierde cu siguranta cam 1,7 miliarde euro, cei mai multi de la infrastructura. Romania a fost tara care a pierdut cei mai multi bani din transporturi in 2007-2013. In rest s-au facut 300 kilometri de autostrada, 2.400 kilometri de drumuri judetene reabilitati, 51.000 de locuri de munca create, din care 14.000 in intreprinderi mici si mijlocii, 2.000 in proiecte cercetare dezvoltare, 2.700 de IMM-uri au primit sprijin direct, iar in infrastructura sociala si educationala, 2.500 de scoli si inspectorate scolare conectate la Internet, 100 de ambulatorii si spitale au fost reabilitate si 230 de centre sociale au fost realizate", a spus Corina Cretu, potrivit Agerpres.

Hotnews
Stadiu la zi: Autostrăzi (A) | Drumuri Expres (DX) | Deschideri: A10 lot 3 (recepție când o vrea șefu' ăl mare) | A10 lot 4 (poate în aprilie)
Exploatare: 748,32 km A și 0 km DX | Contractați: 186,867 km A și 0 km DX | Licitație lucrări: 175,734 km A și 121,115 km DX

Ionut

 • Monarch
 • Legend
 • *
 • Posts: 14.024
 • Karma: +2954/-588
Re: Fonduri europene
« Reply #292 on: October 11, 2017, 07:03:53 AM »
Proiecte de peste 5,5 miliarde de euro lansate prin Programul Operaţional Regional

Un număr de 38 de apeluri de proiecte, în valoare de peste 5,5 miliarde de euro, au fost lansate în cursul celor doi ani de la aprobarea Programului Operaţional Regional (POR) şi au fost semnate contracte de finanţare de un miliard de euro, informează, marţi, Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene (MDRAPFE).

"Acum avem o rată importantă de contractare, o creştere semnificativă înregistrată în perioada verii şi primele plăţi procesate - o primă dovadă tangibilă a progresului fizic înregistrat în implementarea proiectelor din fonduri europene în România. Etapa de absorbţie zero s-a terminat, intrând, în sfârşit, în etapa de implementare. Vă felicit pentru că v-aţi respectat promisiunea de a încheia procesul de acreditare a autorităţilor de management până la sfârşitul lunii august şi sunt deosebit de încântat să observ progresele făcute faţă de toamna trecută', a spus Carsten Rasmussen.

Capital
Stadiu la zi: Autostrăzi (A) | Drumuri Expres (DX) | Deschideri: A10 lot 3 (recepție când o vrea șefu' ăl mare) | A10 lot 4 (poate în aprilie)
Exploatare: 748,32 km A și 0 km DX | Contractați: 186,867 km A și 0 km DX | Licitație lucrări: 175,734 km A și 121,115 km DX

marisRO

 • Senior
 • ****
 • Posts: 280
 • Karma: +87/-17
Re: Fonduri europene
« Reply #293 on: November 21, 2017, 08:57:09 PM »
"Romania a indeplinit 17 dintre aceste conditionalitati ex-ante, dar mai raman cinci conditionalitati restante, despre care am vorbit saptamana trecuta in cadrul intalnirilor mele cu Guvernul Romaniei si cu ministrii de resport. E vorba de transport, conditionalitati pe transport rutier, feroviar, achizitii publice. Si aici este, intr-adevar, o mare problema pentru dumneavoastra, stiti foarte bine ca achizitiile publice afecteaza pe orizontala toate proiectele. Infrastructura in inovare si cercetare - suntem pe punctul de a ridica aceasta conditionalitate ex-ante. In domeniul deseurilor ramane o problema majora si a administratiei publice", a precizat in septembrie comisarul European, citat de RFI.

Sursa: http://economie.hotnews.ro/stiri-eurofonduri-22124730-comisia-europeana-lunile-urmatoare-vom-decide-fie-indreptam-spre-suspendarea-fondurilor-pentru-romania-fie-declaram-indeplinit-planul-actiune.htm


Ionut

 • Monarch
 • Legend
 • *
 • Posts: 14.024
 • Karma: +2954/-588
Re: Fonduri europene
« Reply #294 on: November 23, 2017, 07:37:38 AM »
De fapt, avem mai multe miliarde. Chiar ieri am votat in SCS Transport (din cadrul CM POIM) marirea de la 75% la 85% a gradului de finantare europeana pe POIM Transport. Chiar daca suma totala a proiectelor ramane identica, Romania plateste co-finantare mai mica, deci indirect primim mai multi bani pentru aceeasi valoare a proiectelor. :) Cea mai buna veste de ieri, de fapt. Va pun detalii pe thread-ul CM POIM.Comisarul european Corina Creţu: "România are la dispoziție peste 5 miliarde de euro în cadrul programului Infrastructură Mare"

5,1 miliarde de euro sunt disponibile pentru transport în cadrul Programului Operaţional Infrastructură Mare pentru perioada 2014-2020, astfel:
- autostrăzi / drumuri (FC + FEDR): 2.652.957.000 euro
- căi ferate (FC + FEDR): 1.494.981.576 euro
- reţeaua de metrou Bucureşti-Ilfov (FC): 543.319.149 euro
- căi navigabile interioare şi porturi maritime (FC + FEDR): 271.244.894 euro
- transport multimodal (FEDR): 75.601.432 euro
- TEN-T aeroporturi (FEDR): 42.568.374 euro
- protecţia mediului (FC + FEDR): 26.317.850 euro

Capital
Stadiu la zi: Autostrăzi (A) | Drumuri Expres (DX) | Deschideri: A10 lot 3 (recepție când o vrea șefu' ăl mare) | A10 lot 4 (poate în aprilie)
Exploatare: 748,32 km A și 0 km DX | Contractați: 186,867 km A și 0 km DX | Licitație lucrări: 175,734 km A și 121,115 km DX

NGC

 • Count
 • Legend
 • *
 • Posts: 4.359
 • Karma: +2066/-34
Re: Fonduri europene
« Reply #295 on: November 23, 2017, 09:56:55 AM »
Proiectul de Ordonanta de Urgenta pentru modificarea articolului 20 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.47/2013 privind unele măsuri în domeniul instrumentelor structurale care privesc beneficiarii direcți finanțați din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri financiare în domeniul ex-ISPA din sectorul transporturi

http://mt.gov.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/1767-oug21112017dirtac

Quote
Guvernul României urmărește, ca prioritate strategica fundamentală, creșterea absorbției fondurilor structurale şi de coeziune. În acest sens este necesară implementarea, în integralitate, a tuturor proiectelor finanțate din fondurile alocate României de către Comisia Europeană, pentru a evita riscul de dezangajării acestor fonduri.
Programul ISPA (Instrument pentru Politici Structurale de Pre-Aderare) a reprezentat  un instrument de finanțare nerambursabilă care a sprijinit România în vederea alinierii standardelor de mediu şi transport la cele ale Uniunii Europene. Începând cu data de 1 ianuarie 2007, în baza Tratatului de Aderare la Uniunea Europeană, proiectele ISPA se derulează în baza prevederilor aplicabile Fondului de Coeziune, conform Regulamentului CE nr. 1164/1994.
Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice si Fondurilor Europene (MDRAPFE), cu atribuții, între altele, de autoritatea de management pentru Programul ex-ISPA, asigura gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de Comisia Europeana României, cat si premisele pentru finalizarea tuturor contractelor din cadrul măsurilor ex-ISPA și atingerea obiectivelor prevazute in acest scop. Precizăm că Autoritatea de Management ISPA a fost preluată de la Ministerul Finanțelor Publice, de către Ministerul Fondurilor Europene (devenit ulterior Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene), prin Ordonanța de urgență nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative.
Perioada de eligibilitate a cheltuielilor pentru proiectele ex-ISPA în domeniul transporturilor a expirat la data de 31.12.2012  iar prin  Ordonanța de urgență nr. 61/2014 a fost prelungită  perioada de implementare până la data de 31.12.2017, autorităţilor române revenindu-le în continuare obligaţia îndeplinirii angajamentelor asumate în cadrul Memorandumurilor de finanţare, privind asigurarea funcţionalităţii şi sustenabilităţii investiţiilor (condiţionalităţile 8.1 şi 8.2), sub sancțiunea declarării ca neeligibile a tuturor cheltuielilor din cadrul proiectelor finanțate care nu au fost implementate şi pentru a evita riscul dezangajării.
În acest moment, unitățile ce funcționează sub autoritatea Ministerului Transporturilor, respectiv Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A și Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., gestionează un număr de 33 de contracte de achiziție publică (atât contracte de lucrări cât și contracte de consultață) aferente măsurilor ex-ISPA (8 contracte în sectorul rutier și 25 contracte în sectorul feroviar), ce nu au fost finalizate până la această dată, cu o valoare totală de 8.024.565,78 mii lei.
Prorogarea termenului până la data de 31 decembrie 2019 se impune deoarece implementarea proiectelor nu a fost finalizată din cauza numeroaselor probleme de natură contractuală apărute între beneficiari și constructori care au condus la litigii, cu o valoare totală de 2.188.399,86 mii lei, aflate pe rolul instanțelor civile cât și la nivelul Comisiilor de Adjudecare a Disputelor (CAD) sau curților de arbitraj.
Caracterul de urgenţă rezultă din faptul că neadoptarea măsurilor necesare pentru finanţarea măsurilor ex-ISPA si implicit neatingerea obiectivelor masurilor ex-ISPA conduce la dezangajarea sumelor deja rambursate României și astfel grevarea semnificativa a Bugetului de stat.
National Geographic Channel

Ionut

 • Monarch
 • Legend
 • *
 • Posts: 14.024
 • Karma: +2954/-588
Re: Fonduri europene
« Reply #296 on: November 26, 2017, 07:50:55 AM »
Comisia Europeană a rambursat României 80 milioane de euro

Comisia Europeană a transferat României aproximativ 80 de milioane de euro, reprezentând rambursarea de fonduri solicitate prin a doua cerere de plată intermediară pentru Programul Operaţional Infrastructură Mare (POIM), informează un comunicat. Autoritatea de Management a mai transmis către Autoritatea de Certificare şi Plată (ACP) o declaraţie de cheltuieli în valoare de 31 milioane euro, urmând ca în cursul lunii decembrie să mai transmită o declaraţie de cheltuieli, în vederea validării acestora de ACP şi a transmiterii de aplicaţii de plată către Comisia Europeană până la sfârşitul anului, arată sursa citată.

Capital
Stadiu la zi: Autostrăzi (A) | Drumuri Expres (DX) | Deschideri: A10 lot 3 (recepție când o vrea șefu' ăl mare) | A10 lot 4 (poate în aprilie)
Exploatare: 748,32 km A și 0 km DX | Contractați: 186,867 km A și 0 km DX | Licitație lucrări: 175,734 km A și 121,115 km DX

Ionut

 • Monarch
 • Legend
 • *
 • Posts: 14.024
 • Karma: +2954/-588
Re: Fonduri europene
« Reply #297 on: December 11, 2017, 07:25:43 AM »
România a cheltuit doar 1,1% din banii europeni alocați programării 2014-2020

România a cheltuit doar 1,1% din banii europeni alocați programării 2014-2020, reprezentând 400,4 milioane euro, în condițiile în care state precum Bulgaria și Polonia au avut 7,5%, respectiv 6,5%, potrivit datelor Comisiei Europene, transmise la solicitarea AGERPRES.  Cea mai mare parte a sumei cheltuite a fost prin Fondul European de Dezvoltare Regională, respectiv 241,9 milioane euro. Țările care au cheltuit mai puțin decât România din fondurile structurale și de investiții sunt Austria, cu 0,3%, și Irlanda, cu 0,9%. Conform datelor Comisiei Europene, pe primul loc ca procent de cheltuieli din suma totală alocată se află Portugalia — cu 10,9%, Lituania — cu 9,1% și Estonia — cu 8,4%.

Agerpres
Stadiu la zi: Autostrăzi (A) | Drumuri Expres (DX) | Deschideri: A10 lot 3 (recepție când o vrea șefu' ăl mare) | A10 lot 4 (poate în aprilie)
Exploatare: 748,32 km A și 0 km DX | Contractați: 186,867 km A și 0 km DX | Licitație lucrări: 175,734 km A și 121,115 km DX

marisRO

 • Senior
 • ****
 • Posts: 280
 • Karma: +87/-17
Re: Fonduri europene
« Reply #298 on: December 18, 2017, 12:19:40 PM »
"Avem o rată de absorbţie de aproximativ 90% pentru bugetul 2007-2013, cu 100% la proiectele de competitivitate şi 93% la proiectele de dezvoltare regională. Din păcate, cele mai multe pierderi sunt în domeniul transporturilor pentru perioada 2007-2013. Sper că acest lucru să fie o lecţie pentru noi. Din alocările pentru 2007-2013, 800 de milioane de euro sunt pierduţi total, iar 2,8 miliarde au fost reprogramate pentru perioada 2014-2020 pentru a continua lucrările care nu s-au terminat în perioada 2007-2013, deşi autorităţile române se angajaseră să le termine. De aceea, ne punem mari speranţe în acest domeniu", a arătat Corina Creţu.

Sursa: https://www.agerpres.ro/politica/2017/12/18/corina-cretu-este-important-sa-se-mentina-cresterea-economica-a-romaniei-mai-multa-stabilitate-politica-ar-fi-mai-benefica--23990

TibiV

 • Count
 • Legend
 • *
 • Posts: 8.095
 • Karma: +2743/-570
Re: Fonduri europene
« Reply #299 on: December 19, 2017, 07:22:38 PM »
Quote
COMUNICAT DE PRESĂ
Bucureşti, 19.12.2017

Luni, 18 decembrie 2017, Comisia Europeană a notificat MINISTERUL TRANSPORTURILOR în calitate de Organism Intermediar pentru Transport, cu privire la faptul că au fost îndeplinite toate Condiționalitățile ex-ante aferente sectorului de transport.
În acest sens, Comisia Europeană a apreciat eforturile depuse de autoritățile române în toată această perioadă și consideră că au fost întreprinse toate măsurile necesare îndeplinirii condiționalităților ex-ante aferente sectorului de transport 7.1 (sectorul rutier), 7.2 (sectorul feroviar) și 7.3 (alte moduri de transport).

Aspectele menționate anterior au fost subliniate și în cursul vizitei de lucru, desfășurată la sediul Ministerului Transporturilor, la care a participat doamna Comisar regional pentru Politici Regionale Corina Crețu. Cu această ocazie, oficialul european a felicitat personal conducerea Ministerului Transporturilor pentru îndeplinirea tuturor  Condiționalităților ex-ante aferente sectorului de transport.

Amintim că finanțarea alocată României din fondurile europene nerambursabile în cadrul axelor de transport din Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 a fost condiționată de îndeplinirea condiționalităților ex-ante aferente sectorului de transport.
Odată cu notificarea îndeplinirii condiționalităților ex-ante se elimină riscul de suspendare a finanțării europene din fonduri structurale și de investiții în cadrul sectorului românesc de transport. 
                                               

Biroul de presă al MT