Author Topic: [CT] Ce-am mai vazut din mers in suburbii  (Read 32020 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Harry

 • Knight
 • Legend
 • *
 • Posts: 3.391
 • Karma: +439/-157
  • URBAN CONSTANTA
Re: [CT] Ce-am mai vazut din mers in suburbii
« Reply #60 on: September 20, 2015, 01:19:35 PM »
Centrul de afaceri Mamaia Nord


danilo

 • Youngster
 • *
 • Posts: 24
 • Karma: +8/-1

Harry

 • Knight
 • Legend
 • *
 • Posts: 3.391
 • Karma: +439/-157
  • URBAN CONSTANTA
Re: [CT] Ce-am mai vazut din mers in suburbii
« Reply #62 on: October 14, 2015, 06:12:24 PM »
hmmm nu se spune nimic de consolidare, sper ca se va face pt ca este necesara.

mr.L

 • Senior
 • ****
 • Posts: 239
 • Karma: +81/-370
Re: [CT] Ce-am mai vazut din mers in suburbii
« Reply #63 on: September 20, 2016, 04:29:19 PM »
Despre depozitul de gaze de la Tuzla ce se mai aude ?

http://radioconstanta.ro/2015/05/12/statie-de-epurare-a-gazelor-la-tuzla/

Harry

 • Knight
 • Legend
 • *
 • Posts: 3.391
 • Karma: +439/-157
  • URBAN CONSTANTA
Re: [CT] Ce-am mai vazut din mers in suburbii
« Reply #64 on: March 15, 2017, 05:26:03 PM »
Primaria Cumpana va introduce in intravilan o suprafata de teren de 89 de hectare de teren dintre Cumpana si Constanta pentru dezvoltarea unui cartier rezidential.

In interiorul cartierului vor fi amenajate strazi cu latimea de maxim 11 metri, dintre care zona carosabila va fi de 7 metri.


Prin prezentul PUZ pe planul de Reglementari urbanistice, este prezentata o varianta posibila de divizare/comasare a parcelelor agricole existente, pentru atingerea unor suprafete minime construibile si a unor lungimi de fronturi la strada. Acesta varianta are caracter orientativ, nefiind obligatorie parcelarea/comasarea parcelelor in varianta prezentata, dar operatiunile ulterioare de parcelare/comasare/reparcelare de catre prorietar/proprietari, cu alte dimensiuni de front la strada sau alte suprafete sunt conditionate de elaborarea si aprobarea unor noi proiecte de urbanism. Parcelarea prezentata s-a realizat cu respectarea unui front la strada de minim12m si a unei suprate medii de 500mp.
   In cazul in care proprietarii de terenuri doresc alte variante de divizare/comasare/reparcelare, acestea se vor putea realiza in condiitile stabilite de lege, prin noi documentatii de urbanism.
Prin PUZ, se propune urmatoarea zonificare functionala a terenurilor:
L1 - ZONA LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE
M – ZONA MIXTA
IEp – ZONA  INSTITUTII SI ECHIPAMENTE PUBLICE
Ecs – ZONA ACTIVITATI ECONOMICE – COMERT SI SERVICII
Va - ZONA VERDE DE AGREMENT SI SPORT
A - ZONA TERENURI AGRICOLE IN INTRAVILAN

   Zona L1 este reprezentata de cea mai mare suprafata din zona reglementata prin prezentul Regulement de urbanism. Este zona destinata locuintelor si functiunilor complementare, compatibile cu functiunea de locuire.
Functiuni complementare locuirii ,de tip servicii aferente functiunii de locuire (Comert alimentar; Comert nealimentar; Cabinete medicale individuale, cabinete de medicina veterinara, cabinete individuale de avocatura si asistenta juridica, cabinete individuale de contabilitate, birouri si ateliere de proiectare si design, birouri individuale de consultanta, ateliere de arta, studiouri fortografice, detectivi particulari, laboratoare individuale de tehnica dentara, ateliere individuale de croitorie, tapiterie, rame si tablouri, oglinzi, tamplarie sau alte activitati manufacturiere negeratoare de zgomot sau emisii de orice fel si fara depozitari; Saloane de intretinere corporala: frizerie, coafor, cosmetica, masaj, fitness, sauna, solar; curatatorie de haine, atelier individual de reparatii incaltaminte, enumerarea nu este exhaustiva) cu urmatoarele conditii:
•   suprafata utila ocupata de acestea sa nu depaseasca 100 mp;
•   sa nu produca poluare fonica, chimica sau vizuala;
•   activitatea sa se desfasoare numai in interiorul cladirii;
•   sa se asigure 1-2 locuri de parcare in interiorul parcelei pentru vizitatorii ocazionali.
•   sa fie amplasate numai la parter.
Gradinite si after-school, cu respectarea urmatoarelor conditii:
•   satisfacerea suprafetelor minime (utile, desfasurate, libere) care revin fiecarui loc, conform Normativului privind proiectarea, realizarea si exploatarea constructiilor pentru gradinite de copii, indicativ NP01197;
•   elaborarea unui Plan urbanistic de detaliu pentru organizarea ocuparii parcelei;
•   pe parcela nu vor exista alte functiuni.
Constructii si amenajari aferente echiparii tehnico-edilitare.
Constructii si amenajari aferente functiunii de baza: cai de acces carosabile si pietonale, platforme, parcaje, garaje, spatii plantate, imprejmuiri.
Anexe si adaposturi de animale cu resperctarea normelor de igiena, conform OMS nr.119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei.

   Zona M este reprezentata de parcelele A441/31/1+A441/31/2+A441/32, LOT 2 A441/31/1+A441/31/2+A441/32, LOT 3. Este zona destinata functiunilor mixte.
Functiuni administrative (sedii, birouri), functiuni financiar-bancare (sedii, birouri), functiuni comerciale (comert alimentar,comert nealimentar,magazin, centru comercial, alimentatie publica, servicii cu acces public, showroom), functiuni de turism (hotel, motel, vila, pensiune turistica, alimenatie publica), locuinte  si case de vacanta.
Functiuni complementare locuirii de tip servicii aferente functiunii de locuire, (Comert alimentar; Comert nealimentar; Cabinete medicale individuale, cabinete de medicina veterinara, cabinete individuale de avocatura si asistenta juridica, cabinete individuale de contabilitate, birouri si ateliere de proiectare si design, birouri individuale de consultanta, ateliere de arta, studiouri fortografice, detectivi particulari, laboratoare individuale de tehnica dentara, ateliere individuale de croitorie, tapiterie, rame si tablouri, oglinzi, tamplarie sau alte activitati manufacturiere negeratoare de zgomot sau emisii de orice fel si fara depozitari; Saloane de intretinere corporala: frizerie, coafor, cosmetica, masaj, fitness, sauna, solar; curatatorie de haine, atelier individual de reparatii incaltaminte, enumerarea nu este exhaustiva) cu urmatoarele conditii:
•   sa nu produca poluare fonica, chimica sau vizuala;
•   activitatea sa se desfasoare numai in interiorul cladirii;
•   sa se asigure 1-2 locuri de parcare in interiorul parcelei pentru vizitatorii ocazionali.
Gradinite si after-school, cu respectarea urmatoarelor conditii:
•   satisfacerea suprafetelor minime (utile, desfasurate, libere) care revin fiecarui loc, conform Normativului privind proiectarea, realizarea si exploatarea constructiilor pentru gradinite de copii, indicativ NP01197;
•   elaborarea unui Plan urbanistic de detaliu pentru organizarea ocuparii parcelei;
•   pe parcela nu vor exista alte functiuni.
Constructii si amenajari aferente echiparii tehnico-edilitare.
Constructii si amenajari aferente functiunii de baza: cai de acces carosabile si pietonale, platforme, parcaje, spatii plantate, imprejmuiri.

   Zona IEs este reprezentata de parcelele:
- A433, LOT 3 + A433/3/1/2 + A433/3/2/2 + A433/3/3/2 + A433/5/2 + A433/4/6, LOT 1 – LOT 1, S=1059,62mp, aflata in proprietate privata.
-A441/19 + A441/20 + (A441/21/1/1 + A441/21/2, LOT 2) + A441/21/1/2 + A441/22/1 + A441/22/2 + A441/22/3 + A441/22/4 – LOT 15, S=1641,99MP, aflata in proprietatea Consiliului Local Cumpana.
-A433/2/1, LOT 16 + A433/2/2, LOT 5 + A433/2/3, LOT 5 + A433/S1 + A433/S2 + A433/8/12 + A433/8/13 + A433/9 – LOT 102, S=11166,31MP, Consiliului Local Cumpana.
-A433/2/1, LOT 16 + A433/2/2, LOT 5 + A433/2/3, LOT 5 + A433/S1 + A433/S2 + A433/8/12 + A433/8/13 + A433/9 – LOT 135, S=1500MP, Consiliului Local Cumpana.
-A433/11/3 + A433/11/4 + A433/12 + A433/13 + A433/14, LOT 12 – S=3730mp
-A441/40 + A441/41, LOT 39 – S=15854,11mp, Consiliului Local Cumpana.
Zona IEp este zona destinata institutiilor si echipamentelor publice, obiectivelor de interes local.
Zona IEp se caracterizeaza prin urmatoarele subzone functionale:
-IEp1 – subzona dotarilor socio- culturale
-IEp2 – subzona dotarilor pentru invatamant
-IEp3 – subzona dotarilor pentru sanatate.

Subzona IEp 1 - Functiuni administrative (sedii, birouri), functiuni de cultura (centru expozitional, expozitie, targ, muzeu, bibioteca, mediateca, club, discoteca, sala de reuniune, centru sau complex cultural, centru de congrese, centru de conferinte, cinematograf teatru, sala polivalenta)
Subzona IEp2- Functiuni de invatamant (invatamant prescolar, scoala primara, gimnaziala, scoala postliceala, profesionala, spatii de cazare pentru elevi).
Subzona IEp 3 - Functiuni de sanatate (spital, asistenta de specialitate, dispensar, alte unitati de sanatate, leagan de copii, orfelinat, centru de zi, azil de batrani, centru de asistenta sociala)
In toate subzonele - spatii verzi si plantate de folosinta generala, locuri de joaca pentru copii acoperite si descoperite, amenajari si instalatii de agrement si loisir, sali de sport.

   Zona Ecs este reprezentata de parcelele:
-A441/40 + A441/41, LOT 37, S=1739,39mp, aflata in in proprietatea Consiliului Local Cumpana.
-A441/40 + A441/41, LOT 38, S=1731,34mp, aflata in in proprietatea Consiliului Local Cumpana.
-A441/40 + A441/41, LOT 37, S=1739,39mp, aflata in in proprietatea Consiliului Local Cumpana.
-A441/31/1 + A441/31/2 +A441/35 + A441/36 + A441/37, LOT 73 - S=2693,94mp, aflata in proprietatea Consiliului Local Cumpana.
-De 443/3, LOT 3 + A441/40 + A441/32, – S=1605,02mp aflata in proprietatea Consiliului Local Cumpana.
-parcelele A420/1/1-LOT 2, A420/1/2-LOT 2, A420/1/3-LOT2, aflate in proprietate privata.
Zona Ecs este zona destinata comertului si serviciilor de interes general.
Zona Ecs se caracterizeaza prin urmatoarele subzone functionale:
-Ecs1 – subzona comert si servicii zilnice
-Ecs2 – subzona comert si servicii saptamanale
-Ecs3 – comert si servicii ocazionale
-Ecs4 – subzona comert, servicii si alte activitati economice

Ecs 1 - Functiuni administrative (sedii, birouri), functiuni financiar-bancare (sedii, birouri), functiuni comerciale (comert alimentar,comert nealimentar, magazin, alimentatie publica, servicii cu acces public, showroom), servicii aferente zonelor de locuit, spatii verzi si plantate de folosinta generala, locuri de joaca pentru copii acoperite si descoperite, amenajari si instalatii de agrement si loisir, sali de sport.
Ecs 2 - Functiuni comerciale (piata agro-alimentara, comert alimentar,comert nealimentar, magazin, supermagazin, centru comercial, alimentatie publica, servicii cu acces public, showroom), constructii administrative), spatii verzi si plantate de folosinta generala, locuri de joaca pentru copii acoperite si descoperite, amenajari si instalatii de agrement si loisir.
Ecs 3 - Functiuni comerciale (piata agro-alimentara, spatii pentru targuri si expozitii, piata, obor, constructii administrative),spatii verzi si plantate de folosinta generala, locuri de joaca pentru copii acoperite si descoperite, amenajari si instalatii de agrement si loisir.
Ecs 4 - Functiuni administrative (sedii, birouri), functiuni financiar-bancare (sedii, birouri), functiuni comerciale (comert alimentar,comert nealimentar, magazin, alimentatie publica, servicii cu acces public, showroom), functiuni industriale (depozitare, mica productie fara nocivitate) , spatii verzi si plantate de folosinta generala.

   Zona Va este reprezentata de parcela A441/34/3 + A441/34/4+ A441/35+ A441/36+ A441/37, – S=2693,94mp,  aflate in proprietate privata. Este zona destinata spatiilor verzi pentru agrement si sport, precum si dotarilor de interes local.
Spatii verzi si plantate de folosinta generala.
Amenajari ale spatiului public, alei pietonale si ciclistice, lucrari de modelare a terenului, oglinzi si cursuri de apa, fantani si jocuri de apa, mobilier urban, locuri de joaca pentru copii, amenajari si instalatii de agrement si loisir.
Functiuni de loisir public sau cu caracter tematic.
Functiuni sportive.


   Zona A este reprezentata de parcelele A441/16/6, A441/2, A441/34/2 si A433/11/2, aflate in proprietatea privata a persoanelor fizice/juridice. Proprietarii parcelelor mai sus mentionate nu doresc schimbarea categoriei de folosinta de teren agricol a acestor parcele si nici lotizarea/comasarea/divizarea/reparcelarea lor.
   Prin prezentul PUZ si Regulament local aferent parcelele A441/16/6, A441/2, A441/34/2 si A433/11/2se mentin terenuri agricole, dar vor fi introduse in intravilan.
   Aceste parcele vor putea fi construibile, conform legislatiei in vigoare. Schimbarea de functiune sau parcelarea/divizarea in mai mult de 3 parcele, se va putea realiza pe baza unor noi Planuri urbanistice zonale, conform Legii 350/2001.

Harry

 • Knight
 • Legend
 • *
 • Posts: 3.391
 • Karma: +439/-157
  • URBAN CONSTANTA
Re: [CT] Ce-am mai vazut din mers in suburbii
« Reply #65 on: July 18, 2017, 07:27:34 PM »
O sera de trandafiri si capsuni se va construi la Lumina

Investitia presupune construirea unei sere de trandafiri si capsuni in conditii de hidrocultura, inclusiv cu spatii de depozitare, procesare, comercializare si utilitati.
Se doreste realizarea unei sere pentru trandafiri si capsuni cu o suprafata de 6361,6 mp (suprafata de cultura).
Suplimentar se vor realiza spatii care nu sunt destinate productiei, respectiv zona tehnică, în care vor fi organizate: zona tehnică pentru irigație și zona tehnică pentru automatizare seră; zona ambalare; alte zone necesare; zona servicii, magazine in suprafata totala de 512 mp si alei in suprafata de 102,40 mp.
Toate speciile alese se pretează la cultura în seră hidroponică deci pot fi cultivate cu succes în arealul studiat.
Regimul de inaltime propus este Parter.
Inaltimea serei la strasina este de 6 m iar la coama de 8 m.
Sera va fi dotata cu toate echipamentele si instalatiile tehnice necesare (ex. irigare, incalzire, iluminat, umiditate, etc.), echipamentele propuse fiind de ultima generatie.Alegerea echipamentelor si sistemelor adecvate se va face in functie de paricularitatile climatice ale zonei si in functie de tipul de cultura din sera, astfel incat sa asigure o functionare sinergica si tintita, in scopul obtinerii de maxime rezultate in productie, in paralel cu o economie substantiala de resurse.
In spatiul de depozitare se va mentine o temperatura optima pentru pastrarea prospetimii trandafirilor si capsunilor, spatiu ce va fi amenajat in cadrul serei.
Pentru alimentarea cu apa a intregii investitii se propune realizarea unui put forat, caracteristicile tehnice ale acestuia fiind stabilite in urma forajului geotehnic realizat in etapa de proiectare.
Se va asigura racordul la utilitatile existente in zona: gaze naturale, energie electrica, alimentare cu apa (RAJA).
Terenul, categoria de folosinţă "arabil", este proprietate privată a S.C. GREEN LAND SOLUTIONS S.R.L conform Contract de vanzare nr. 2747 din 22.12.2014 şi este situat in jud. Constanţa, Intravilan Com. Lumina, Parcela A314/1/2.Terenul este imprejmuit si liber de construcţii.
In conformitate cu Certificatul de Urbanism nr. 6664 din 24.05.2017, emis de Primaria Comunei Lumina, proiectul se incadreaza in Documentatia de urbanism nr. 6 / 1999 faza PUG / PUZ aprobata cu Hotararea Consiliului Local Lumina nr. 38/2001 si prelungit prin HCL nr. 289/22.12.2016 ; nr. 81 / 30.08.2007.
Accesul la amplasament se realizeaza din soseaua existenta – De 310.

Bilanţul teritorial
S. teren = 14 000 mp
S. construita propusa = 6 976 mp, din care:
S sera (cultura trandafiri si capsuni) = 6 361,6 mp
S zona tehnica, ambalare, spatii
depozitare, servicii, magazin = 512 mp
S alei = 102,4 mp
S. desfasurata propusa = 6 976 mp
P.O.T. existent = 0
P.O.T. propus = 50 %
C.U.T. existent = 0
C.U.T. propus = 0,5
Hmax. Sera la culme = 8 m
Hmax. Spatiu comercial = 4 m

Suplimentar se vor realiza spatii care nu sunt destinate productiei, respectiv zona tehnică, în care vor fi organizate: zona tehnică pentru irigație și zona tehnică pentru automatizare seră; zona ambalare; alte zone necesare; zona servicii, magazine in suprafata totala de 512 mp si alei in suprafata de 102,40 mp.

Harry

 • Knight
 • Legend
 • *
 • Posts: 3.391
 • Karma: +439/-157
  • URBAN CONSTANTA
Re: [CT] Ce-am mai vazut din mers in suburbii
« Reply #66 on: October 20, 2017, 04:20:14 PM »
Parc Belona Eforie Nord

Proiectul va fi realizat de Primăria orașului Eforie și are o alocare de peste 4,5 milioane euro. Obiectivul este readucerea pe harta turistică a unui obiectiv natural aflat într-o accentuată stare de degradare. Primaria Eforie va ecologiza lacul și va amenaja împrejurimile prin construirea de alei pietonale, spații verzi și o pistă de biciclete în lungime de 1,2 km. Vor fi create infrastructurile conexe de utilitate publică - iluminare publică, mobilier urban, cișmele de băut apă. O promenadă de tip ponton și un turn belvedere cu înălțimea de 20 m vor fi punctele noi de atracție în aria lacului Belona din Eforie Nord.
Harry

 • Knight
 • Legend
 • *
 • Posts: 3.391
 • Karma: +439/-157
  • URBAN CONSTANTA
Re: [CT] Ce-am mai vazut din mers in suburbii
« Reply #67 on: October 20, 2017, 04:21:48 PM »

Harry

 • Knight
 • Legend
 • *
 • Posts: 3.391
 • Karma: +439/-157
  • URBAN CONSTANTA
Re: [CT] Ce-am mai vazut din mers in suburbii
« Reply #68 on: November 01, 2017, 09:55:45 PM »
Penny Agigea

Harry

 • Knight
 • Legend
 • *
 • Posts: 3.391
 • Karma: +439/-157
  • URBAN CONSTANTA
Re: [CT] Ce-am mai vazut din mers in suburbii
« Reply #69 on: November 27, 2017, 12:27:13 PM »
Toti cunoastem deja investitia in noul magazin Lidl din Tuzla, care urmeaza a fi inaugurat anul viitor.  Ei bine, compania se va implica si mai mult in comunitatea locala prin amenajarea unui parc.

Parcul va fi amenajat pe un teren in suprafata de 4.146 mp cu deschidere la strazile Postei si Eternitatii, la mica distanta de centrul comercial.Parcul va fi imprejmuit si va dispune de:

-foisor din lemn (42.43 mp)
-grup sanitar public (34.17 mp)
-spatii verzi amenajete
-alei pavate
-loc de joaca pentru copii
-15 locuri de parcare, dintre care 2 destinate persoanelor cu handicap
-banci
-cosuri de gunoi
-mese de sah
-mese de tenis
-tasnitori
-rasteluri pentru biciclete

Harry

 • Knight
 • Legend
 • *
 • Posts: 3.391
 • Karma: +439/-157
  • URBAN CONSTANTA
Re: [CT] Ce-am mai vazut din mers in suburbii
« Reply #70 on: January 08, 2018, 05:03:55 PM »
S-a elaborat și publicat documentația și anunțul de participare nr. 181849/04.01.2018 pentru finalizarea investiției Centrul de Agrement Năvodari, acestea putând fi consultate de toți ofertanții interesați începând de săptămâna trecută în Sistemul Electronic al Achizițiilor Publice (SEAP), dar și în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. În acest sens, atragem atenția tuturor societăților de construcții RESPONSABILE din România sau din străinătate, care dețin resursele umane, logistica și mijloacele tehnice necesare, să depună ofertă în SEAP până pe data de 09.02.2018, data limită de depunere a ofertelor.